Ochrana dýchacích cest

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, včetně krizového opatření vlády, poprvé za celou dobu epidemie onemocnění Covid-19 stanovilo cílenou povinnost zaměstnavateli ve vztahu k ochraně dýchacích cest.

Jedná se o mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-45/MIN/KAN ze dne 26. 2. 2021, zejména tedy bod č. 4.

Všem zaměstnavatelům se s účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření nařizuje vybavit zaměstnance ochrannými prostředky dýchacích cest, uvedenými v bodech 1 a 2, v dostatečném počtu na každou pracovní směnu; toto neplatí, pokud zaměstnanec v době výkonu práce a v souvislosti s výkonem práce nepřichází do fyzického kontaktu s jinými osobami (např. výkon práce na dálku mimo pracoviště zaměstnavatele).

Upozornění: od 1. 3. 2021 již není aplikována forma ochrany dýchacích cest pomocí dvou zdravotnických obličejových masek.

Výklad k použití ochrany dýchacích:

Mimořádné opatření MZ čj. 15757/2020-45/MIN/KAN ze dne 26. února 2021 účinné od 1. března 2021 rozlišuje dvě oblasti, které mají nařízené specifické ochranné prostředky dýchacích cest, nepočítaje problematiku ochrany dýchacích cest u zaměstnanců.

První oblastí jsou zejména vnitřní prostory staveb a veřejně přístupná místa v zastavěném/nezastavěném území.
Druhou oblastí jsou zejména vnitřní prostory staveb, kterými jsou prodejny, provozovny služeb, zdravotnická zařízení, dále prostory veřejné dopravy atp.

V těchto oblastech jsou vždy stanoveny ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem.

Mimořádné opatření nestanovuje konkrétní produkty, např. s označením FFP2, KN95, N95 atp., tedy specifikuje jen minimální rámec, které musí produkt naplnit. Tato forma byla zvolena z důvodu širokého spektra produktů na českém trhu, jež naplňuje celosvětově uznávané normy. Dle našich informací se na českém trhu vyskytuje produkty naplňující normy Australského společenství, Japonska či Jižní Koreje. V konkrétní rovině lze říci, že produkt nesoucí označení nano- či jiné dílčí označení naplňující filtrační účinnost min. 94 % (norma EU č. 149), popřípadě 95 % (norma ČLR GB 2626) atp., jak je uvedeno v MO, tak je možné tento produkt bez potíží používat.

U zdravotnických obličejových masek je to jednodušší, zde postačí, aby produkt s i bez označení nano- naplňoval minimální požadavky normy ČSN EN 14683+AC.

Pro kompletnost uvádíme seznam nejběžnějších norem pro respirátory a polo-/celo-masky.
1. norma EN 149 (Evropská unie),
2. norma GB 2626 (Čínská lidová republika),
3. norma NIOSH-42CFR84 (USA, Kanada),
4. norma AS/NZA 1716:2021 (Australské společenství/Nový Zéland),
5. norma KMOEL – 2027-64 (Jižní Korea),
6. norma JMHLW-Notification 214, 2018 (Japonsko).

Gbelec Ondřej
/
kategorie Právní infoservis
zpět