Ochrana dýchacích cest v zaměstnání od 1. listopadu

Ministerstvo zdravotnictví 27. října 2021 publikovalo v návaznosti na současnou epidemiologickou situaci a možný trend vývoje epidemiologické situace nové mimořádné opatření upravující používání ochranných prostředků dýchacích cest, které bude účinné od 1. listopadu 2021.

Ochrana dýchacích cest

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, včetně krizového opatření vlády, poprvé za celou dobu epidemie onemocnění Covid-19 stanovilo cílenou povinnost zaměstnavateli ve vztahu k ochraně dýchacích cest.

Krizové opatření k pracovnělékařským službám

Opatření z 26. 2. 2021 navazuje na předchozí obdobná krizová opatření, má účinnost od 27. 2. 2021 do 28. 3. 2021. Výklad ministerstva zdravotnictví je konstantní, resp. linie nouzového stavu nebyla přerušena, takže lhůty pro náhradu čestných prohlášení či neprovedených prohlídek započte, ze současného pohledu, nejprve 29. 3. 2021.