Azbest a jeho zdravotní rizika

Informace pro stavebníky a stavební firmy, ale i obce a města, které často bývají investory akcí k odstranění azbestu ze staveb.

Stanovisko k nařízení vlády o vyhrazených elektrických zařízeních

Připomínky SP ČR směřují k terminologii, řádu prohlídek a dalším novým povinnostem, podmínkám provozu nevyhrazených elektrických zařízeních, vztahu vyhlášky k ostatním předpisům, projektování elektrických zařízení, souladu s technickými normami, revizím a umístění VTZ apod.

Stanovisko k nařízení vlády o vyhrazených plynových zařízeních

Připomínky SP ČR směřují k vyjasnění definic a sjednocení terminologie u výkonu a plynů a plynových zařízení či spalinových cest, souladu požadavků s praxí, podmínkám montáží, provozního deníku, podmínkám revizí a zkoušek, lhůtám revizí a zkoušek, odborné způsobilosti apod.

Stanovisko k nařízení vlády o vyhrazených tlakových zařízeních

Připomínky SP ČR směřují k vyjasnění definic, souladu požadavků s praxí, podmínkám revizí a zkoušek, lhůtám revizí a zkoušek, náležitostem revizních zpráv a záznamů o revizích, opravách, zkouškách a prohlídkách, údajích o provozu a provozních parametrech, servisním prohlídkám apod.

Doporučení k pracovnělékařským prohlídkám cizinců

Ministerstvo zdravotnictví v souvislosti s očekávaným vyšším zájmem o vstupní lékařské prohlídky uchazečů o zaměstnání například z Ukrajiny vydalo doporučený postup pro poskytovatele pracovnělékařských služeb.

Plnění legislativních požadavků BOZP k zaměstnávání cizinců

Vzhledem k aktuální válce na Ukrajině a související uprchlické vlně připomínáme, že zákoník práce stanovuje povinnost zaměstnavatele zajistit podle potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny v oblasti ochrany bezpečnosti a ochrany zdraví.

Společnost ŠKODA AUTO podporuje očkování proti covid-19

ŠKODA AUTO se podílí na očkování formou podpory Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi. Jako první dostali dle oficiálních věkových skupin vakcínu pracovníci přímo z výroby a příkladem ostatním šli i členové představenstva v čele s předsedou představenstva Thomasem Schäferem.