Srovnání SP ČR: Kurzarbeit v Německu a aktuální český návrh

Svaz průmyslu a dopravy požaduje, aby vláda prodloužila stávající program Antivirus do konce roku. Tím získá dostatek času na kvalitní přípravu systémového kurzarbeitu, který by se měl rozjet od začátku roku 2021. V aktuálním legislativním návrhu kurzarbeitu platnému k 9. 9. 2020 jsou totiž problémové body, které musí vláda dořešit.

Svaz průmyslu a dopravy požaduje, aby legislativní návrh kurzarbeitu splňoval:

1. Jasné a předvídatelné podmínky spuštění: Podle aktuálního návrhu je ke spuštění kurzarbeitu v České republice nutné nařízení vlády, které stanoví bližší podmínky. Svaz průmyslu a dopravy požaduje, aby kurzarbeit měl jasné a předvídatelné podmínky, za kterých firmy mohou v krizi požádat stát o pomoc s udržením zaměstnanců.

2. Posuzování žádostí centrálním expertním týmem: Posuzování žádostí firem vyžaduje ekonomické znalosti a zkušenosti z firemního prostředí. Svaz průmyslu proto doporučuje vznik malého centrálního expertního ekonomického týmu například při Generálním ředitelství Úřadu práce, který by byl aktivován spolu s kurzarbeitem. Expertní tým bude posuzovat a rozhodovat o zařazení firem do režimu kurzarbeitu dle jasně daných kritérii. Podobné případy tak budou vždy posuzovány stejně v celé republice.

3. Smysluplné vzdělávání zaměstnanců: Svaz průmyslu a dopravy ČR podporuje návrh, aby se zaměstnanci v částečné zaměstnanosti dál vzdělávali a zvyšovali si kvalifikaci. Zároveň požaduje, aby firmy měly možnost ovlivnit, jaké vzdělávací kurzy jejich zaměstnanci absolvují.

4. Snížení odvodů za sociální pojištění: Podle aktuálního návrhu podoby kurzarbeitu by musel zaměstnavatel i v době nepráce platit za zaměstnance odvody zdravotního a sociálního pojištění. Platbu příspěvku na zdravotní pojištění Svaz průmyslu a dopravy ČR podporuje. U sociálního pojištění ale žádáme, aby se stejně jako v Německu odváděná částka snížila.

PŘEHLEDNĚ: JAK FUNGUJE KURZARBEIT V NĚMECKU A JAKÁ JE AKTUÁLNÍ ČESKÁ PODOBA

Způsob aktivace

V Německu se kurzarbeit aktivuje, pokud podnik splní podmínky nároku. Zákon stanovuje podmínky široce, jejich splnění kvalifikovaně posuzuje úřad práce.
X
V Česku by o aktivaci kurzarbeitu rozhodoval stát. Vláda by určila období, kdy lze podat žádost, rozsah ztráty práce, podpůrčí dobu i výši podpory.

Vzdělávání zaměstnanců

Pro rekvalifikace v rámci kurzarbeitu v Německu obecně není zvláštní úprava. Obsah, druh a délka vzdělání jsou dohodnuty mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem v rámci zákonných podmínek. Pokud ale v době koronavirové zaměstnanec minimálně 50 % času, který nepracuje, tráví rekvalifikací, může zaměstnavatel požádat o vrácení příspěvku zaplaceného na sociální zabezpečení z vyplacené podpory.
X
Pokud v Česku zaměstnanec, který nepracuje, tráví minimálně 20 % času rekvalifikací, zvýší se podpora za daný měsíc o 10 %. Zaměstnavatel ale nemůže ovlivnit zaměření rekvalifikace.

Placení odvodů sociálního pojištění

V Německu se odvody platí ve snížené výši 80 %. V době koronavirové navíc může zaměstnavatel požádat o vrácení příspěvků zaplacených na sociální pojištění z vyplacené podpory.
X
V Česku by se odvody na sociální zabezpečení měly platit v plné výši.

Podrobné srovnání základních prvků německého kurzarbeitu a aktuálního českého návrhu si můžete přečíst zde.
kategorie Právní infoservis
zpět