Silniční dopravci znepokojeni pravidly francouzského zákona „Loi Macron“

SP ČR uspořádal seminář seznámení s novými požadavky v oblasti silniční dopravy ve Francii.
Praktický seminář organizovaný Svazem průmyslu a dopravy ČR, Francouzsko - českou obchodní komorou a zástupci ČESMAD Bohemia dne 26. 7. 2016 vyústil v jednoznačné závěry. Čeští silniční dopravci fungují nyní ve velké právní nejistotě způsobené nedostatkem informací o předpisech vydaných k provedení francouzského zákona Loi Macron pro oblast silniční a lodní dopravy. Na základě prvních odhadů budou náklady spojené s aplikací nových předpisů vysoké a pro mnohé, zejména malé, dopravce likvidující. S praktickou prezentací o reálných dopadech na silniční dopravce, ale i na jejich klienty, vystoupil Ing. Jan Medveď, zástupce generálního tajemníka a vedoucí odboru legislativy a mezinárodních vztahů ČESMAD Bohemia. Cílem semináře bylo seznámit účastníky s novými povinnostmi (zejména požadavek na přiznání mzdy řidičům za dobu na území Francie alespoň ve výši francouzské minimální mzdy, a dále mnoho administrativních požadavků jako např. vyplnění podrobného prohlášení před fyzickým příjezdem vozidla do Francie, uchovávání kopií pracovněprávních dokumentů ve vozidle nebo ustanovení kontaktní osoby fyzicky přítomné ve Francii pro případ kontroly ze strany francouzských kontrolních orgánů), ale také upozornit na úskalí a nejasnosti, pokud jde o aplikaci francouzského zákona, zejména ve vztahu k mezinárodní přepravě do Francie. Na seminář zřejmě navážou další akce, ve spolupráci s velvyslanectvím Francie v Praze na podzim tohoto roku.
 
 

Francouzská vláda zdůvodňuje Loi Macron snahou o dosažení dodržování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků a naplnění požadavků směrnice 2014/67/EU (tzv. směrnice o prosazování). Na základě podnětů Evropská komise již v této souvislosti 16. června t.r. zahájila proti Francii řízení o možném porušení práva EU. SP ČR bude i nadále aktivně sledovat a zasahovat do dalšího vývoje i na úrovni Bruselu jak v této věci a obdobném řízení ve vztahu k německému zákonu o minimální mzdě (MiLoG), tak zejména ve vztahu k pokračujícímu projednávání revize směrnice o vysílání pracovníků poté, co EK odmítla důvody uvedené ve žlutých kartách 11 národních parlamentů.

Tereza Hejlová
/
kategorie Právní infoservis
zpět