Šéfem ČMA opět zvolen Pavel Kafka

Českou manažerskou asociaci povede dalších pět let její dosavadní prezident.

mr2014 konference 101

Shromáždění delegátů, nejvyšší orgán České manažerské asociace (ČMA),  zvolilo na svém dubnovém zasedání 16. 4. nové presidium. To následně vybralo nejvyšší představitele ČMA na další pětileté období.

Prezidentem byl opět zvolen ing. Pavel Kafka, dr.h.c., viceprezidenty Mgr. Jan Března, Ing. Ivo Gajdoš, Ing. Jaromír Hájek a Ing. Jan Muhlfeit, členy prezidia jsou dále Mgr., Ph.D. Olga Kupec , JUDr. Stanislav Moural, MBA a Ing. Renata Mrázová. Předsedkyní kontrolní a revizní komise byla zvolena Ing. Věra Hnátová.

Shromáždění delegátů dále schválilo zprávy o činnosti a hospodaření, jakož i plány činnosti na rok 2015, který je rokem 25. výročí založení ČMA. Veškeré další informace najdete na webových stránkách ČMA.

Jiří Janda
/
kategorie Z členské základny
zpět