Nový pakt pro migraci a azyl EU: spravedlivější a více evropský přístup

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová přišla s návrhem nového Paktu pro migraci a azyl. Ten nastavuje vylepšené a rychlejší procedury v celém azylovém a migračním systému a nastoluje rovnováhu mezi principem odpovědnosti a solidarity.

„Volíme humánní přístup. Zachraňovat životy na moři není optimální. A země, které si plní své právní a morální závazky nebo ty, které jsou nejvíce vystaveny dopadům, musí být schopny se spolehnout na solidaritu celé Evropské unie. Každý musí zvýšit své úsilí a převzít odpovědnost,“ prohlásila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Šéfka Evropské komise 23. září 2020 přišla s návrhem nového Paktu pro migraci a azyl pokrývající řadu různých aspektů nezbytných k vytvoření komprehensivního evropského přístupu k migraci. Nastavuje vylepšené a rychlejší procedury v celém azylovém a migračním systému a nastoluje rovnováhu mezi principem odpovědnosti a solidarity.

To je důležité pro znovunastolení důvěry mezi členskými státy a víru ve schopnost Evropské unie migraci řídit. Po rozsáhlých konzultacích a důkladném a holistickém vyhodnocení situace Komise navrhuje zlepšit celý systém. Je třeba zaměřit se na způsoby lepší spolupráce se zeměmi původu a transitu, zajistit efektivní procedury, úspěšnou integraci uprchlíků a návrat těch, kteří nemají právo k pobytu. Žádné řešení nemůže uspokojit všechny ve všech směrech. Ale pokud budou všichni spolupracovat, může Evropská unie najít společné řešení.

Komise zveřejnila zastřešující sdělení KOM (2020) 609 Nový pakt pro migraci a azyl (Communication) a balíček s devíti nástroji:

Stanovisko BusinessEurope ke koncepci migrační politiky EU

Evropský byznys dlouhodobě postrádá také účinnou politiku legální migrace v Evropské unii. Své požadavky vyjádřil již ve svém stanovisku ze září 2019 v době přípravy nového migračního paktu.

Budoucí politika EU pro legální migraci by měla zahrnovat model silné koordinace národních imigračních politik. Takový přístup by umožnil členským státům získat flexibilně pracovníky s potřebnými dovednostmi a současně koordinovaně na úrovni EU. Nový přístup by měl respektovat specifické potřeby členských států a mít na paměti, že jejich zapojení by mělo být dobrovolné, případ od případu.

Vladimíra Drbalová, poradkyně prezidenta a GŘ pro mezinárodní organizace a EU

kategorie Evropská unie
zpět