Společná migrační politika EU

Evropa musí být stabilní pro občany i podniky a atraktivní pro kvalifikované pracovníky z třetích zemí. 


Kde jsou hranice solidarity a dobrovolnosti? Kolik pravomocí přejde na EK a její agentury? Budou mít členské státy ještě vliv na směrování společné migračních politiky? To jsou dnes živé otázky pro členské státy a instituce EU. Lidské tragédie vyburcovaly Evropu, a ta zatím jen hasí požár. Je třeba zaměřit se na prevenci, politiky bezpečného návratu, spolupráci se zdrojovými transitními zeměmi a boj proti převaděčům. Zaměstnavatelé a podnikatelé vítají úsilí o nový model legální migrace. Evropa musí zůstat bezpečná, stabilní pro občany i podniky a atraktivní pro kvalifikované pracovní síly z třetích zemí.

Dlouho paralyzovaná Evropská unie hledá řešení jak zvládnout migrační tlaky. Mimořádný summit EU dne 23. 4. 2015 rozpracoval 10 akčních bodů přijatých na dubnovém společném zasedání ministrů pro zahraniční politiku (FAC) a pro spravedlnost a vnitřní věci (JHA) do Společného prohlášení Evropské rady a 30. 4. 2015 zveřejnily lotyšské předsednictví, Evropská komise a Evropský hospodářský a sociální výbor svou „Cestovní mapu“k realizaci akčního plánu. Dne 13. 5. 2015 zveřejnila EK Evropskou agendu pro migraci (KOM(2015) 240). Sdělení je postaveno na třech pilířích, jimiž jsou: okamžitá řešení v centrálním Středomoří, systémové změny a dlouhodobé cíle. Komise tedy zdůrazňuje nejen „povinnost pomoci všem, kdo to potřebují, a zachránit životy na moři“, ale pokouší se položit základy pro systémové změny, a to zejména, pokud jde o povinné rozdělování migrantů napříč EU prostřednictvím relokace a přesídlení. Komise chce, aby Evropa byla bezpečným přístavem nejen pro všechny, kdo potřebují ochranu, ale i atraktivním místem pro talenty, mladé podnikatele, vědce a pracovníky.

Navrhovaná opatření směřují k dalšímu přenosu kompetencí na EU, a to cestou posilování jejích agentur. Hlas členských států není logicky jednotný. Migračními tlaky nejvíce postižené členské státy volají po solidaritě, jiné členské státy apelují na princip dobrovolnosti, proporcionality, geografické rovnováhy a zachování kontroly nad společnou migrační politikou. EU se současně chystá k revizi evropské bezpečnostní politiky. Červnová Evropská rada tím chce reagovat na měnící se bezpečnostní situaci ve světě a nová rizika.

pdfSdělení Evropská agenda pro migraci485.09 KB (KOM(2015) 240) (AJ)

Stanovisko SP ČR

Více informací  

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy – Evropské záležitosti
Blízková Marta
/
kategorie Evropská komise
zpět