Firmy předpokládají, že budou mít dostatek zakázek ve zbytku roku

Česká ekonomika je už v pátém roce růstu a 95 procent firem očekává v následujícím půlroce růst nebo udržení zakázek. Uvádí to aktuální šetření Svazu průmyslu a dopravy a České národní banky. Podle šetření také například jen čtvrtinu faktur uhradí odběratelé včas. O dalších výsledcích studie a o pohledu firem na českou ekonomiku jsme se bavili s Milenou Jabůrkovou, viceprezidentkou Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Jak firmy hodnotí současnou kondici české ekonomiky?

To mezi podniky již pravidelně zjišťujeme v šetření, které provádíme spolu s Českou národní bankou pravidelně každé čtvrtletí. Ptáme se, jak se firmám daří, jaký předpokládají svůj vývoj do budoucna a co je asi bude ovlivňovat. Šetření provádíme u 150 firem napříč republikou, máme v něm zastoupeny firmy z různých oborů průmyslu včetně například těžebního nebo zpracovatelského. Dále podniky působící například v oblasti energetiky, obchodu nebo v dopravě.

Podle tohoto šetření za 2. čtvrtletí letošního roku hodnotí české průmyslové firmy aktuální stav ekonomiky veskrze pozitivně. Ačkoliv v hodnocení samozřejmě zohledňují řadu bariér a limitů, které běžná statistická data nedokážou postihnout. Ekonomika roste již pátým rokem, a to má na vliv i na podniky. Firmy například očekávají, že budou mít dostatek zakázek.

Co se týče statistik, průmysl letos vykazuje dobré výsledky, byť jde o nižší hodnoty než v loňském roce, na což jsme už několikrát upozorňovali. Hodnoty ukazují, že ekonomika je v první polovině tohoto roku v dobré kondici, což bude mít vliv i na celý výsledek roku 2018.

Máte dojem, že se ekonomika přehřívá?

Podniky pociťují, že některé faktory, jako jsou mzdy a ceny, se zahřívají. Ale celkově o přehřívání ekonomiky tak často, jako někteří makroekonomové, nehovoří. Uvědomují si, že ekonomický růst není samozřejmostí a existuje řada nejistot a rizikových faktorů, ovlivněných například i vývojem světové obchodní politiky, celní politikou USA nebo vyjednáváním o brexitu.

Dosavadní výsledky v letošním roce již ukazují, že například ani výroba ani zisky už průměrně nerostou tak rychle jako loni. Přesto od nich lze čekat solidní výkon v druhé polovině roku 2018. Jak dokládá i naše predikce, očekáváme v tomto roce růst ekonomiky nad 3 %.

Některé instituce byly ve svých predikcích růstu ekonomiky po loňském rekordním roce příliš optimistické. Už ale provedly revize svých odhadů a přiblížily se více k naší predikci Svazu.

Jaké jsou bariéry dalšího růstu ekonomiky, s čím se firmy potýkají?

Firmy se stále potýkají s nedostatkem pracovníků, přetahují si je s jinými firmami, zvyšuje se fluktuace atd. To někdy vede k tomu, že musí odmítat nové zakázky. Vytváří to tlak na růst mezd, který v průměru převyšuje růst produktivity. Očekáváme, že statistický nárůst průměrné nominální mzdy v ČR se bude v r. 2018 meziročně pohybovat kolem 7 %.

Firmy musí ale počítat i s dalšími faktory, jako je nárůst cen. Kromě spotřebitelských cen se zvyšují i dodavatelské ceny, jako jsou suroviny a energie. A přestože náročnost na energii je u firem individuální záležitost, záleží na charakteru a potřebách výroby. Firmy ceny energií řeší různě, podniky třeba často využívají fixování cen na několik let dopředu. Z našeho šetření vyplývá, že ekonomický růst, a tím zvýšená výroba má obecně vliv na zdražování energií. S tím musí podniky pak počítat ve svých nákladech.

Přestože se podnikům zvyšují náklady, tak úměrně tomu zatím nezdražují své výrobky ani služby, což ovlivňuje jejich konečnou ziskovost. Proto jejich zisky nerostou tak rychle jako v posledních letech.

Máte povědomí i o řekněme nefinančních bariérách, které firmy musí překonávat?

Firmy a podnikatelé jsou často přetíženi administrativou, proto potřebují mít stabilního a silného partnera, který jim bude pomáhat a nepřitěžovat regulacemi, a tím musí být dobře fungující stát a politici.

Aktuálně je brzdí například administrativa spojená s daňovou zátěží a přístup finanční správy v daňových odpočtech na VaV. Firmy by dále uvítaly i výraznější zjednodušení výkazních povinností. Stěžují si na byrokracii nebo nedostatečnou kvalitu legislativy a nekvalitní pracovní zákonodárství. Podniky se poměrně nově musí také poprat s novými povinnosti jako GDPR. Již tradičně zmiňují nedostatečnou dopravní infrastrukturu.

Celkově mezi podnikateli převažuje negativní pohled, výrazné zlepšení v podmínkách daných státem bohužel nepozorují.

Bylo něco, co Vás v šetření Svazu průmyslu a ČNB mezi podniky naopak pozitivně překvapilo?

Pozitivně z našeho šetření mezi firmami hodnotím tři fakty.

Firmy jsou pozitivní a předpokládají, že budou mít v následujících měsících dostatek zakázek. I přes určitou opatrnost dokonce počítají s větším počtem nových zakázek, než jaký předpokládaly v prvním čtvrtletí.

Díky pozitivním výsledkům ekonomiky mají firmy prostředky na investice a rostoucí poptávka je motivuje investovat, aby uspokojily své zákazníky. Podnikatelé čekají, že se to v nejbližší době nezmění.

Vysoká otevřenost české ekonomiky a její zapojení do globálních řetězců způsobuje, že podnikatelé i v tuzemských transakcích používají euro, aniž by zatím znali budoucnost zavedení eura v ČR. Podnikatelé používají dlouhodobě euro u 16 až 20 % tuzemských transakcí. Nákupy i prodeje v eurech omezují kurzové riziko a snižují transakční náklady. Tento ukazatel ilustruje dobrovolnou motivaci podnikatelů/firem využívat evropskou měnu.

Výsledky šetření najdete zde.

Tereza Řezníčková
/
kategorie Rozhovory
zpět