Porada ekonomických ministrů o digitalizaci a mobilitě trhu práce

CvmBWSrXYAArupo

Svaz průmyslu a dopravy ČR požadoval dnes na poradě ekonomických ministrů (PEM) posílení systému regionální mobility pracovníků, aby vláda učinila praktické kroky při zavádění digitalizace a podporovala investice s vysokou přidanou hodnotou a začala přehodnocovat energetickou a surovinovou politiku. „Postrádáme dostatečně efektivní systém motivace pracovníků ke stěhování za prací do regionů s volnými místy,“ uvedl účastník jednání viceprezident SP ČR Jan Rafaj. Podle SP ČR český trh práce není dostatečně pružný a nedostatečně reaguje na neobsazenost pracovních míst. „Mobilita na českém trhu práce selhává,“ uvedl Jan Rafaj.

SP ČR požadoval od ekonomických ministrů a celé vlády, aby do konce jejího funkčního období v oblasti digitalizace nejen začala prakticky naplňovat akční plán digitalizace, ale jednat například o zavedení elektronických neschopenek a o dalších nástrojích spojených s digitalizací.

Viceprezident SP ČR Jan Rafaj vyzval při jednání ministry, aby vláda podporovala zejména investice s vysokou přidanou hodnotou tak, aby se vytvářela místa pro vysoce kvalifikované zaměstnance a tím se vytvářely podmínky pro zvýšení mezd. „Klíčové jsou zahraniční investice s vysokou přidanou hodnotou, které by k nám přinesly dobře placená pracovní místa,“ uvedl Jan Rafaj.

Na programu jednání byla i energetika a otázka dřívějšího přehodnocení energetické a surovinové politiky státu dříve, než je plánovaný termín v roce 2020. Důvodem jsou například opatření navazující na problémy stavební legislativy, která omezuje výstavbu nejen dopravních, ale i energetických projektů. „Temelín se zatím nedostavuje, měli bychom zhodnotit energetickou politiku dříve, než v roce 2020,“ uvedl Jan Rafaj.

Ekonomičtí ministři a zástupci sociálních partnerů jednali také o funkčnosti ČEB a EGAP. Porada vyslechla i návrh, který by směřoval ke společnému řešení špatných pohledávek a do budoucna i k propojení obou institucí. „Funkční státní systém podpory je pro nás nepostradatelný,“ uvedl Jan Rafaj s tím, že je nezbytné efektivně podporovat exportéry zejména na vzdálenějších trzích.

SP ČR vyzval vládu ke stanovení indikátorů pro její práci tak, aby zachycovaly konečný výsledek, který je měřitelný. Příkladem je výstavba dopravních sítí a jejich uvedení do provozu v kilometrech.

Tisková zpráva ke stažení zde.

Foto: Martin Ayrer, tiskový mluvčí Úřadu vlády ČR (@MartinAyrer)

Kateřina Pavlíková
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět