Zveřejněny bližší informace k daňovým odpočtům na výzkum a vývoj

Svaz průmyslu a dopravy ČR (Svaz) přivítal pozitivní krok Generálního finančního ředitelství (GFŘ) a zveřejnění informace finanční správy k projektu výzkumu a vývoje v rámci uplatňování daňového odpočtu na podporu výzkumu a vývoje (VaV) (dle § 34 odst. 4 a 5 zákona o daních z příjmů). Jedná se o konkrétní výsledek společných jednání, kdy Svaz požadoval souhrn bližších informací pro poplatníky, kteří s touto podporou začínají.

„Odpočet na výzkum a vývoj považuje Svaz za důležitý nástroj podpory konkurenceschopnosti,“ řekl Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR. Tato nepřímá podpora je alternativou různým mezinárodním a národním dotacím na výzkum a vývoj.

Vypracováním tohoto dokumentu došlo k naplnění slibu GFŘ, že do jednoho dokumentu shromáždí a okomentuje základní informace o náležitostech projektu VaV jako nezbytné podmínky pro uplatnění odpočtu. Dokument má sloužit jako prvotní orientační informace zejména poplatníkům, kteří nově uvažují o využití této podpory. Materiál obsahuje okomentované citace zákona a vybraných rozhodnutí soudů různých instancí. „Takto zněla původní dohoda na jednání GFŘ a MF ČR s delegací zástupců odborné a podnikatelské sféry, kterou vedl Svaz průmyslu a dopravy ČR. Chtěli jsme omezit chybovost a problémy v praxi. Jedná se o dílčí krok, který samozřejmě veškeré problémy v uplatňování daňových odpočtů nevyřeší. Významný je dle nás například konkrétní postup finančních správců v praxi,“ komentuje výsledek Bohuslav Čížek.

Bohuslav Čížek dále uvedl: „Dlouhodobou snahou Svazu je vyjasnit postupy při daňových odpočtech na VaV, aby se daňoví poplatníci nemuseli obávat tento nástroj používat, mohli předcházet zejména formálním chybám a nebyla jim podpora zamítnuta.“ Zároveň dodává: „Samozřejmě by firmy, zejména malé a střední, uvítaly často ještě „konkrétnější“ návody a vzory k odpočtům. V praxi však mají individuální projekty a záleží na přístupu jednotlivých firem. Kvalitně připravený projekt a naplnění veškerých zákonných požadavků může pomoci předejít řadě nedorozumění. Chceme na to firmy také upozorňovat. Do budoucna zvažujeme i diskusi nad úpravou Zákona o daních z příjmu a nad úpravou termínů pro předložení projektu.“

Materiál finanční správy naleznete zde.

Tisková zpráva zde.

Tereza Řezníčková
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět