Státní rozpočet musí zohledňovat priority hospodářské politiky

„Poslanecká sněmovna by při úpravách rozpočtu měla myslet na oblasti klíčové pro rozvoj české ekonomiky, jako jsou například reforma školství a platy učitelů, dále dopravní infrastruktura a aplikovaný výzkum. Ten je z dlouhodobého hlediska zásadní pro konkurenceschopnost firem,"  komentuje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.
 
"Vláda by rozhodně nyní neměla dále na úkor klíčových investičních oblastí navyšovat mandatorní výdaje, které představují riziko do budoucna, kdy ekonomika nemusí být v takové kondici jako dnes. Pro nás je zásadní, aby již dohodnuté prostředky v těchto oblastech byly zajištěny,“ upozorňuje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.
 

Návrh rozpočtu je nesystémový

„Návrh rozpočtu, jak je nyní, příliš nevychází ze skutečných čísel o plnění rozpočtu či nemá vazby na řadu akčních plánů vlády, což považujeme za nesystémové. Současný návrh navíc dává prakticky prostor k dalšímu prohlubování schodku, nikoliv jeho snižování. Za zaměstnavatele proto vyzýváme novou ministryni, aby příští rozpočet připravila důkladněji a zohlednila priority hospodářské politiky pro dlouhodobý rozvoj ekonomiky a konkurenceschopnost České republiky,“ doplňuje Jaroslav Hanák.
Lenka Dudková
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět