ČNB opět zvýšila sazby

Základní sazba ČNB, tzv. dvoutýdenní repo sazba byla navýšena z dosavadního 1 % na 1,25 %. Na 2,25 % vzrostla lombardní sazba a diskontní sazba vzrostla na 0,25 %.

„Zvyšování úrokových sazeb ČNB se vždy do určité míry firmám promítne do nákladů za úvěry. Nyní to pro ně ale není významná bariéra. Nečekáme, že by se v současné době kvůli tomu snížil zájem firem o úvěry nebo jejich investiční aktivita,“ komentuje Bohuslav Čížek, hlavní ekonom a ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR, s tím že Svaz členské firmy na tento potenciální vývoj upozorňoval.

Sazby se drobnými kroky vzdalují od svých historických minim

„Podle našeho posledního šetření mezi firmami, které provádíme společně s ČNB, podniky nepozorují, že by pro ně byly úvěry hůře dostupné. Stejně tak stále investují a plánují to i v následujících měsících. Rostoucí úroková sazba tak v současnosti, i přes určité zdražení úvěrů, nemá zásadní vliv na rozhodnutí firem, jestli budou investovat, ani jestli si vezmou úvěr,“ uvádí Bohuslav Čížek.

Pro firmy jsou důležité i další faktory

„Firmy se samozřejmě řídí podle řady dalších faktorů, které je ovlivňují. Mezi ty patří například aktuální ekonomický vývoj, situace v oblasti nových zakázek, či jiné bariéry, které nyní dopadají na firmy, jako je nedostatek pracovních sil a s ním související růst mzdových nákladů. Bariéry a jejich struktura se samozřejmě liší dle odvětví,“ dodává Bohuslav Čížek.

Svaz si uvědomuje, že ekonomický růst není samozřejmostí a existuje zde řada nejistot. Svaz očekává, že letošní hodnoty vývoje celé ekonomiky i sektoru zpracovatelského průmyslu dosáhnou na nižší růstové hodnoty, než tomu bylo loni. „Aktuální zvýšení sazeb nijak nevybočuje z dosavadního vývoje, ani z našich předpokladů vývoje sazeb v budoucnu. Ani v minulých čtvrtletích opatření ČNB nezpůsobily šokový efekt pro ekonomiku. Větší nejistoty s významnějšími dopady aktuálně pozorujeme například kolem vývoje světové obchodní politiky, obchodní politiky USA nebo vyjednávání o Brexitu,“ uzavírá Čížek.

Poznámka: Úroková sazba je samozřejmě spojená i s dalšími veličinami jako je kurzový vývoj, možnosti úročení zůstatků, oceňování firem nebo vyhodnocení návratnosti investic. Jak pro finální vývoj daných veličin, tak pro firemní rozhodnutí je ale důležitý komplex hlavních faktorů.

Tereza Řezníčková
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět