V roce 2024 hrozí zdravotnictví deficit 76 miliard.

Výdaje v systému zdravotního pojištění rostou v posledních letech výrazně rychleji než ekonomika, pandemie Covid-19 trend ještě posílila. Dle dat ze studie IES FSV UK by se tak už za tři roky mohl systém dostat do hlubokého deficitu. Zdravotní pojišťovny a zaměstnavatelé vidí řešení v utlumení růstu nákladů a v lepší efektivitě. Maximální roční nárůsty vidí v řádu jednotek procent, zaznělo na společné tiskové konferenci Svazu zdravotních pojišťoven ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR. 

V letech 2020 až 2021 rostly náklady meziročně o 15,6 % a pak dokonce o 25,6 %. Klesající objem plateb od zaměstnavatelů a zaměstnanců vyrovnával nárůst plateb za státní pojištěnce. Značnou roli v tom hrály náklady spojené s Covid-19, které jen za první pololetí 2021 činily přes 40 miliard korun.

„V minulých letech rostly příjmy díky ekonomice o 17-20 miliard každý rok. V letech následujících už dle studie IES porostou ročně jen o 10 miliard, tedy cca 3 %. Zatímco v předcovidových dobách šly náklady každoročně nahoru o 10 a více procent, nyní si to už nebudeme moci dovolit,“ komentuje vývoj prezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR Ladislav Friedrich. Podle studie IES v roce 2024 v návaznosti na tempu zvyšování nákladů bude chybět v systému 22 – 76 miliard korun.

Podobně vývoj vidí i zaměstnavatelé, kteří jsou spolu se zaměstnanci a OSVČ hlavními plátci do zdravotního systému (tvoří 77 % příjmů). Platby za státní pojištěnce činí 22 %, ovšem v systému jich je co do počtu osob více než polovina.

„Odvodová zátěž zaměstnavatelů je jedna z nejvyšších ze zemí OECD, proto není prostor pro další zvyšování odvodů. Za zaměstnavatele jako hlavní přispěvatele do systému veřejného zdravotního pojištění požadujeme, aby se zdroje efektivně využívaly. Firmy hrály zásadní roli při zvládání pandemie, proto chceme, aby měly větší prostor v oblasti ochrany veřejného zdraví, nejen u bezpečnosti práce. Jako zásadní vnímáme také odpolitizování rozdělování prostředků přes systém zdravotních pojišťoven,“ říká Miroslav Palát, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Palat na site

Pro roky 2022 až 2024 oba svazy považují za udržitelné tempo růstu nákladů 4-5 % ročně s tím, že cca 3 % pokrývají inflaci a nové postupy, 2-3 % vliv stárnutí populace a naopak 1-2 % by měl být kladný vliv růstu efektivity.

Svaz zdravotních pojišťoven sdružuje všech 6 zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven v České republice. Svaz hájí společné zájmy zdravotních pojišťoven a jejich klientů ve vztahu ke státním organizacím, profesním svazům a poskytovatelům zdravotní péče s hlavním cílem zkvalitňovat služby pro své klienty. Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny poskytují služby pro více než 4,5 mil. pojištěnců v ČR. Více informaci naleznete na webových stránkách www.szpcr.cz.

Svaz průmyslu a dopravy ČR je největším zaměstnavatelským svazem v ČR. Celkově hájí zájmy 11 tisíc firem, které zaměstnávají 1,3 milionu pracovníků. Je nestátní organizací, nezávislou na vládě, politických stranách a odborech, ovlivňující hospodářskou a sociální politiku vlády a působící na vytváření optimálních podmínek pro podnikání. Jako oficiální připomínkové místo komentuje průměrně 140 zákonů či vládních předpisů ročně.

kategorie Tiskové zprávy
zpět