Pokud chcete změnit pojišťovnu, máte čas jen do konce září

Povinnost být zdravotně pojištěn ukládá zákon. Pojištěnec si může vybírat ze sedmi zdravotních pojišťoven, které v České republice působí. Každý, kdo chce od ledna 2024 změnit zdravotní pojišťovnu, tak musí učinit nejpozději do soboty 30. září.

Stanovisko k novele nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Dle SP ČR je třeba srovnat podmínky s okolními státy v limitech pro integrovaná zařízení alespoň na hodnoty 55 dB ve dne a 45 dB v noci. Zároveň je třeba sjednotit měření u všech druhů hlukových zátěží pomocí „zprůměrování“ hlukové zátěže na celou noční, resp. denní dobu či pomocí korekcí hlukového limitu u hluku s tónovými složkami. Dále žádáme zajištění právní jistoty tím, že metodika bude součástí nařízení vlády či úpravu přechodných ustanovení.

Motivace k dárcovství krve po pandemii roste

Téměř čtyři miliony korun vyplatila v roce 2021 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) svým klientům, kteří chodí na transfúzní stanice bezplatně darovat krev a krevní plazmu.

Kampaň proti melanomu opět nabídne vyšetření zdarma v 15 městech

Bezplatné vyšetření pigmentových znamének lidem opět umožní Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP). Preventivně vzdělávací kampaň Spolu proti melanomu má upozornit na nebezpečí zvyšujícího se výskytu melanomu a na nutnost prevence. Uskuteční se v 15 městech naší republiky, kam v době od 11. května do 6. června 2022 postupně zamíří.

Doporučení k pracovnělékařským prohlídkám cizinců

Ministerstvo zdravotnictví v souvislosti s očekávaným vyšším zájmem o vstupní lékařské prohlídky uchazečů o zaměstnání například z Ukrajiny vydalo doporučený postup pro poskytovatele pracovnělékařských služeb.