Pokud chcete změnit pojišťovnu, máte čas jen do konce září

Povinnost být zdravotně pojištěn ukládá zákon. Pojištěnec si může vybírat ze sedmi zdravotních pojišťoven, které v České republice působí. Každý, kdo chce od ledna 2024 změnit zdravotní pojišťovnu, tak musí učinit nejpozději do soboty 30. září.

Stanovisko k novele nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Dle SP ČR je třeba srovnat podmínky s okolními státy v limitech pro integrovaná zařízení alespoň na hodnoty 55 dB ve dne a 45 dB v noci. Zároveň je třeba sjednotit měření u všech druhů hlukových zátěží pomocí „zprůměrování“ hlukové zátěže na celou noční, resp. denní dobu či pomocí korekcí hlukového limitu u hluku s tónovými složkami. Dále žádáme zajištění právní jistoty tím, že metodika bude součástí nařízení vlády či úpravu přechodných ustanovení.