Česko konečně jasné podmínky pro energetiku

SP ČR oceňuje, že vláda schválila dlouho očekávanou Aktualizaci státní energetické koncepce (ASEK).

 Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) jako nejvýznamnější svaz zaměstnavatelů v ČR byl hlavním aktérem, který požadaval přijetí ASEK, a to i v rámci tripartitních jednání.

Podle SP ČR vláda svým rozhodnutím vytyčila směr, kterým se má česká energetika v následujících letech ubírat. Hlavní důraz byl postaven na jadernou energetiku a obnovitelné zdroje. „Celá Evropa směřuje k nízkoemisní energetice. Je proto logické, že Česko tento trend reflektuje. Konkrétní opatření však nesmí být na úkor konkurenceschopnosti českého průmyslu,“ uvedl Daniel Beneš, viceprezident SP ČR. Bližší informace najdete v tiskové zprávě.

Jiří Janda
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět