Start Průmyslu 4.0 v ČR za aktivní účasti SP ČR

DSC 0365 

Svaz průmyslu a dopravy ČR vítá vznik Národní iniciativy Průmysl 4.0. V rámci doprovodného programu 57. Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně ji představil ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Iniciativa se má stát národním „kick-off“ materiálem pro zahájení debaty o předpokladech a důsledcích dopadů tzv. 4. průmyslové revoluce nebo Průmyslu 4.0 v českém prostředí. Svaz byl hned čtyřmi členy svého představenstva zastoupen v expertním týmu, který pod vedením prof. Vladimíra Maříka z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze tento materiál zpracoval. V návaznosti na něj pak bude zapojen i do prací na Akčním plánu pro Průmysl 4.0, který má vzniknout na MPO v následujících měsících.


Materiál Národní iniciativa Průmysl 4.0 se snaží k tématu přistoupit komplexně a zmapovat výchozí podmínky ČR pro implementaci tzv. čtvrté průmyslové revoluce, která je po třech revolucích předcházejících (pára a energie vodních toků v 18. století, elektřina a spalovací motory v 19. století a digitalizace a automatizace ve 20. století) charakterizována propojováním výrobních zařízení do kyberneticko-fyzikálních systémů a masivním nástupem internetu věcí, služeb a lidí.

Podrobnosti najdete v tiskové zprávě i textu Národní iniciativy Průmysl 4.0.

Jiří Janda
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět