SP ČR hájí zájmy firem v Libereckém kraji

Některé vybrané aktivity regionálního zastoupení Libereckého kraje v prvních měsících tohoto roku.

Regionálního zastoupení v Libereckém kraji se uspořádalo na začátku roku 2017 dvě významná jednání s hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou, primátorem Statutárního města Liberce Tiborem Batthyánym a dalšími významnými představiteli firem a institucí.

SP ČR jednal v Liberci s hejtmanem a primátorem o dopravní obslužnosti

Jednalo se hlavně o výstavbě nové přístupové cesty do průmyslové zóny JIH. Firmy se potýkají v liberecké průmyslové zóně JIH se složitou dopravní obslužností, a proto Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) inicioval jednání s hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou, primátorem Statutárního města Liberec Tiborem Batthyánym, zástupci Czechinvestu, dotčených odborů Krajského úřadu a města Liberce, Ředitelství silnic a dálnic, projektových kanceláří a v neposlední řadě i zástupců firem, které se konalo v Liberci v pondělí 16. ledna 2017.

Díky existenci pouze jedné přístupové cesty do průmyslové zóny často doprava kolabuje a je zde zvýšené nebezpečí pro pěší účastníky silničního provozu, což bohužel dokládají již vzniklé úrazy zaměstnanců cestou do a ze zaměstnání. Byla dohodnuta konkrétní opatření ze strany jednotlivých účastníků setkání, jejichž cílem je v co nejkratším možném časovém období vybudovat druhou přístupovou cestu.

SP ČR navrhl organizování pravidelných koordinačních schůzek se zástupci jednotlivých organizací, s čímž všichni účastníci jednání souhlasili. Na dalším setkání v červnu se obeznámí s vývojem situace a aktuálním stavem úkolů z lednové schůzky. Hlavním úkolem pro Statutární město Liberec je co nejrychlejší schválení změny územního plánu. Krajský úřad projedná v orgánech kraje záměr aktualizace PD ve stupni DUR. Agentura CzechInvest prověří, kolika společností se týkal příslib alternativního (druhého) sjezdu, který měl být zbudován dle závazku agentury k podpoře investorů, která se zavázala, že pomůže najít finanční prostředky, tak aby tento příslib mohl být naplněn. Více ...

Další setkání SP ČR s hejtmanem a významnými zaměstnavateli Libereckého kraje

Regionální zastoupení Liberec zorganizovalo již druhé setkání významných firem s hejtmanem Libereckého kraje panem Půtou, s náměstkem hejtmana pro řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti panem Tulpou, náměstkem pro školství, sociální věci a kulturu města Liberce panem Langrem, řediteli středních škol a dalšími. Více ...

Živá knihovna povolání přilákala návštěvníky tentokrát do Eurocentra Jablonec nad Nisou

Již třetím okresním městem, které hostilo akci regionálního zastoupení Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) v Liberci s názvem Živá knihovna povolání, byl Jablonec nad Nisou. Zástupci více než 10 firem převážně z okolí Jablonecka a jabloneckého Úřadu práce aktivně diskutovali s návštěvníky z řad žáků základních škol o volbě budoucího povolání i výběru střední školy. Více ...

Workshop pro výchovné a karierní poradce v liberecké Magně a českolipském Festoolu Regionální zastoupení SP ČR Liberec ve spolupráci s CzechInvestem první dva ze série workshopů s názvem Kam po základní škole? Aneb profesní volba deváťáků.

Hlavním cílem tohoto workshopu je poukázat na nedostatek kvalifikované pracovní síly a podpořit studium technických oborů. Zástupci pedagogických pracovníků základních, ale i středních škol se nejprve dozvěděli o aktuálním stavu a predikci trhu práce od ředitelek Úřadu práce. Dále pak vyslechli informace o Průmyslu 4.0, o daňových odpočtech pro firmy spolupracujícími se školami, o Dětské univerzitě při Technické univerzitě v Liberci, o vzdělávacích programech pro školy IQlandie, o probíhajícím pilotním projektu kariérového poradenství na základních školách v Liberci, o nově vznikajícím Technoparku Liberec, o příkladech dobré praxe spolupráce ZŠ se středními školami a hostitelskou firmou Magna v Liberci či firmou Festool v České Lípě. Součástí workshopu v Liberci byla závěrečná prohlídka výrobního provozu a nástrojárny Magny, v České Lípě jsme si prohlédli provoz a muzeum firmy Festool.

Sociální dialog v Libereckém kraji funguje

Důkazem je nejenom dobře fungující Tripartita v kraji, vzájemná spolupráce zástupců zaměstnanců, zaměstnavatelů a státní správy, ale i v neposlední řadě nedávno uskutečněné setkání Regionální rady oborových svazů, kam byli pozváni zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR i náměstek hejtmana pro řízení rezortu sociálních věcí Mgr. Pavel Svoboda. Vzájemně jsme se informovali o průběhu společných projektů, zhodnotili stávající spolupráci a nastínili plán na letošní rok.

Kulatý stůl k Regionální sektorové dohodě

V Liberci se v květnu sejdou signatáři Regionální sektorové dohody pro Liberecký kraj pro sklářský průmysl. Hlavními tématy bude vývoj ve sklářství, plnění klíčových aktivit a výhled na další měsíce. Pořádá Svaz průmyslu a dopravy České republiky.

David Vondrák
/
kategorie Svaz v regionech
zpět