Živá knihovna povolání zamíří opět do České Lípy a liberecké IQlandie

Shrnutí aktivit regionálního zastoupení SP ČR pro Liberecký kraj za poslední měsíce.

Regionální zastoupení Svazu průmyslu a dopravy ČR v Libereckém kraji pokračuje v sérii Živých knihoven povolání, workshopů a exkurzí žáků do firem. Vedle toho uspořádalo na začátku roku 2017 několik koncepčních jednání s vedením Libereckého kraje a dalšími významnými představiteli firem a institucí.

SP ČR chce zabránit kolapsu dopravy v liberecké průmyslové zóně Jih

Svaz průmyslu a dopravy ČR jednal se zástupci kraje a do roku 2018 chce pomoci prosadit změny územního plánu. V zóně o rozloze 125 hektarů působí dvě desítky firem, především dodavatelů autodílů, jež zaměstnávají tisíce lidí. S hlavním tahem na Prahu ji spojuje pouze ulice České Mládeže. Ta ale kapacitně nestačí, po silnici totiž denně projede 13 tisíc automobilů.

Svaz průmyslu a dopravy ČR zorganizoval již druhé setkání, aby společně s Libereckým krajem a vedením města řešil problémy, které nedostatečná kapacita silnice firmám způsobuje. Pozvání na setkání přijali hejtman Libereckého kraje Martin Půta, primátor Statutárního města Liberec Tibor Batthyány, kompetentní zástupci Krajského úřadu, Statutárního města Liberec, CzechInvestu a zástupci dotčených firem z průmyslové zóny.

„Kolegům z regionálního zastoupení v Liberci se podařilo zorganizovat již druhé setkání zástupců kompetentních organizací, na kterém začali společně nedostačující kapacitu silnice řešit. Probrali mimo jiné přípravu nového územního plánu,“ uvedla generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR Dagmar Kuchtová.

„Napojení průmyslové zóny dlouhodobě neodpovídá počtu aut, která tam denně jezdí. Stačí se podívat v hodinách, kdy se mění pracovní směny, kolony vozidel stojí téměř na rychlostní silnici,“ řekl hejtman Martin Půta a pokračoval: „Liberecký kraj na konci dubna zadal technickou studii, v listopadu bychom měli mít oznámení záměru, ze kterého vyplyne, jestli je potřeba podrobnější posouzení vlivu na životní prostředí.“

Krajský úřad Libereckého kraje počítá i se spolufinancováním stavby. Pomoc s hledáním finančních prostředků nabídl i CzechInvest s dalšími organizacemi. Statutární město Liberec bude mít do konce tohoto týdne k dispozici dokumentaci „SEA“ (specifika strategického environmentálního hodnocení). Do poloviny června 2017 vypíše společné jednání s dotčenými orgány. Pokud nenastanou komplikace, mohla by být změna územního plánu vydána začátkem roku 2018. Ta dovolí postavit v průmyslové zóně Jih novou silnici. Příští společné jednání zorganizuje liberecké regionální zastoupení koncem listopadu či začátkem prosince 2017.

SP ČR zorganizovalo již 3. Setkání s představiteli KÚ a významnými zaměstnavateli Libereckého kraje

Regionální zastoupení Liberec zorganizovalo další ze série pravidelných setkání významných firem s představiteli kraje, s náměstkem hejtmana pro řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti panem Tulpou, náměstkem pro školství, sociální věci a kulturu města Liberce panem Langrem, řediteli středních škol a dalšími na téma technického vzdělávání.

Nejen v Libereckém kraji hlásí sklářství konjunkturu

Signatáři Regionální sektorové dohody pro Liberecký kraj pro sklářský průmysl vidí svou budoucnost optimisticky, což se potvrdilo na setkání v Liberci.

V květnu proběhl v Liberci první letošní kulatý stůl k Regionální sektorové dohodě pro Liberecký kraj pro sklářský průmysl. Více...

SP ČR získal statut Partner Paktu zaměstnanosti Libereckého kraje

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti Libereckého kraje (PZLK) na svém posledním březnovém jednání projednala a schválila udělení statutu Partner PZLK pro Svaz průmyslu a dopravy ČR. Jako partner bude dostávat informace o činnosti PZLK a bude zván jako host na jednání VR. Více...


Další akce uspořádané Regionálním zastoupením SP ČR Liberec

  • 17. 5. 2017 Kulatý stůl s aktéry Regionální sektorové dohody pro Liberecký kraj pro sklářský průmysl.
  • 23. 5. 2017 Diskusní fórum Zaměstnávání cizinců – zaměstnávání cizinců s důrazem na zaměstnávání cizinců ze třetích zemí.
  • 7. 6. 2017 Diskusní fórum Pracovněprávní spory - praktickým způsobem rozebrány nejčastější spory mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, roviny prevence, řešení sporů a jejich dopadů. Fórum bylo zaměřeno zejména na postavení zaměstnavatele jako žalované strany v soudním řízení. Účastníci byli také seznámeni s aktuální judikaturou soudů vztahující se k probíraným otázkám.

Živá knihovna povolání zamíří opět do České Lípy a liberecké IQlandie

Podpora technického vzdělávání je pro SP ČR prioritou a byla hlavní motivací pro uspořádání kampaně Rok průmyslu a technického vzdělávání v roce 2015. Živá knihovna povolání na ní tak navazuje a pro žáky 8. a 9. tříd představuje jednotlivá povolání. Již 2. ročník se uskuteční ve dnech 21. a 22. 9. 2017 v Kulturním domě Crystal v České Lípě a 25. 9. 2017 v IQlandii v Liberci.

Dále se připravuji na podzim workshopy pro výchovné a kariérní poradce do vybrané firmy. Hlavním cílem je poukázat na nedostatek kvalifikované pracovní síly a podpořit studium technických oborů. Součástí workshopu je prohlídka výrobního provozu hostitelské firmy. Také se pracuje na výběru firmy pro exkurzi žáků a studentů.

David Vondrák
/
kategorie Svaz v regionech
zpět