Živá knihovna povolání proběhla na třech místech v kraji

Regionálního zastoupení v Libereckém kraji uspořádalo další Živé knihovny povolání v České Lípě, Liberci a v Jablonci nad Nisou.

Připravilo ve spolupráci s agenturou CzechInvest rovněž workshopy pro pro výchovné a kariérní poradce či ke slaďování pracovního a rodinného života.

Workshop s názvem „Péče o dítě jako firemní benefit“

Svaz průmyslu a dopravy ČR uspořádal workshop ve spolupráci s CzechInvestem a společností Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o.  Byl zahájen prohlídkou prostor firemní školky Magnetka.
Hlavním cílem tohoto workshopu je představit dotační titul MPSV ČR na zavádění či provoz dětských skupin a interaktivní formou představit benefity a úskalí spojená se zavedením různých typů předškolních zařízení péče o dítě a současně poskytnout prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností
s jejich realizací a provozem.

Po roce Živá knihovna povolání opět v České Lípě

Firmy z Českolipska představily žákům 9. tříd nevšední formou 9 různých profesí a zástupci Úřadu práce ČR poradili s volbou budoucího povolání a výběrem střední školy.

Živá knihovna povolání zamířila opět také do Liberce

Přes 500 žáků devátých tříd základních škol Libereckého kraje mělo možnost si popovídat s představiteli reálných, převážně technických profesí na akci s názvem Živá knihovna povolání. Děti kromě úvodní informace o povolání měly možnost se přímo zástupců konkrétních profesí na cokoli zeptat. Každá firma si pro ně připravila velmi zdařilé představení profese s praktickými ukázkami.
Tentokrát se nově připojila s ukázkami i Technická univerzita a IQlandie. Akci uspořádalo regionální zastoupení SP ČR v Liberci spolu s IQlandií a významnými zaměstnavateli v Libereckém kraji a Úřadem práce. Cílem bylo rozšířit dětem informace o vybraných povoláních a pomoci jim s výběrem studia po ukončení základní školy.

Živá knihovna povolání prakticky přiblížila dětem svět technických oborů

Tentokrát se konala jako součást Burzy škol, vzdělávání, pracovních příležitostí a volnočasových aktivit AMOS 2017 v Jablonci nad Nisou. V listopadu se představí i dětem Královéhradeckého Více...

SP ČR pomáhá řešit problémy zaměstnavatelů v Libereckém kraji

Svaz zde dlouhodobě pomáhá řešit například problém přístupové cesty do liberecké průmyslové zóny JIH nebo otázky zaměstnanosti. Více...

Sklářské svítání 2017

Začátkem října se již po šesté v Jablonci nad Nisou sešli příznivci skla a bižuterie na akci pořádané Svazem průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci s Muzeem skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou s názvem Sklářské svítání. Účastníci se shodli na tom, že další rozvoj sklářského odvětví u nás musí být postaven vedle tradice také na produktových, technologických, materiálových a designových inovacích. Základním předpokladem je dostatek kvalifikovaných, odborně i řemeslně zdatných a kreativních pracovníků, pro něž je práce ve sklářství současně věcí srdce a přesvědčení. Shodu rovněž vyjádřili v "Závěrech sklářského svítání". Více...

Kariérní poradce hostil Jablotron Alarms

Poslední ze série workshopů pro výchovné a kariérní poradce v Libereckém kraji uspořádalo regionální zastoupení Liberec ve spolupráci s CzechInvestem v Jablonci nad Nisou. Více...

David Vondrák
/
kategorie Svaz v regionech
zpět