Týdenní přehled v institucích EU 27. 6.- 3. 7.

V pondělí zasedá Rada pro zemědělství a rybolov.
V pondělí zasedá Rada pro zemědělství a rybolov. Ministři si vymění názory na situaci na trhu a na stávající opatření na jeho podporu. Ministři poté vezmou na vědomí zprávu o aktuálním stavu prací na návrhu nařízení o ekologické produkci a označování ekologických produktů. V pondělí ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu bude na programu jednání využívání kmitočtového pásma 470–790 MHz v Unii a Přeshraniční přenositelnost on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu. Dále bude prezentována Studie na téma „Přezkum programu Horizont 2020 se zaměřením na priority Evropského parlamentu“. V pondělí ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP proběhne vystoupení Komise na téma Akční plán EU pro „eGovernment“ na období 2016–2020 – Urychlování digitální transformace veřejné správy. V úterý a středu zasedá Evropská rada. Evropská rada projedná výsledek referenda ve Spojeném království o setrvání v EU, které se uskutečnilo dne 23. června 2016. Lídři se také budou věnovat migraci a prohlubování jednotného trhu, přičemž se zaměří na digitální agendu. Potvrdí také doporučení pro jednotlivé země v rámci evropského semestru 2016 a posoudí první výsledky Evropského fondu pro strategické investice. Ve středu pod záštitou nizozemského předsednictví proběhne Evropské datové fórum. Fórum se zaměří na velká data a vznikající datovou ekonomiku. Fórum se bude zvláště věnovat malým a středním podnikům působícím v oblasti ICT a dat jako důležitým aktérům inovací a hospodářské soutěže. Ve středu pořádá Evropský hospodářský a sociální výbor veřejné slyšení na téma „Rozpočet EU zaměřený na výkonnost a výsledky“. Jedním z řečníků je Petr Zahradník, člen EHSV za skupinu Zaměstnavatelů, který je zpravodajem ke stanovisku EHSV na téma výkonnost rozpočtu EU.

 

Kompletní přehled dění v institucích EU naleznete zde.
týdenní_zpráva_27_06-_03_07__2016.pdf

 

kategorie CEBRE a SPČR
zpět