Týdenní přehled v institucích EU 11.- 17. 7.

 
 

Od pondělí do pátku bude v Bruselu probíhat 14. kolo vyjednávání Transatlantického obchodního a investičního partnerství (TTIP). Ve středu se uskuteční setkání zúčastněných stran, kde proběhne diskuze o přístupu na trh a spolupráci v oblasti regulace a pravidel, které jsou součástí TTIP. V pátek bude Evropská komise pořádat mediální briefing v rámci 14. kola vyjednávání TTIP. V úterý proběhne Summit EU-Čína v Pekingu. Jednání se uskuteční v rámci společně dohodnuté strategické agendy pro spolupráci mezi EU a Čínou do roku 2020. Vedoucí představitelé posoudí provádění prohlášení EU a Číny z roku 2015 týkající se změny klimatu a budou se také věnovat přípravě nadcházejícího summitu skupiny G20, který se uskuteční v Číně ve dnech 4. a 5. září 2016. V úterý zasedá Rada pro hospodářství a finanční věci. V úterý bude ve Výboru pro právní záležitosti EP na programu jednání o Přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu a o Smlouvě na online prodej zboží a další prodeje na dálku. V úterý ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku EP proběhne výměna názorů s Carlosem Moedasem, komisařem pro výzkum, vědu a inovace, jako součást strukturovaného dialogu. Výbor se také zaměří na Opatření na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a na Nákladově efektivní způsoby snižování emisí a nízkouhlíkové investice. V úterý a ve středu proběhne neformální zasedání ministrů energetiky. Ve středu se bude ve Vyšetřovacím výboru pro měření emisí v automobilovém průmyslu EP hlasovat o Předběžné zprávě o vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu. Ve středu a ve čtvrtek proběhne ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP vystoupení Komise, které se bude týkat online platforem a akčního plánu EU v oblasti „eGovernment“ na období 2016–2020 – Urychlování digitální transformace veřejné správy. Ve výboru také proběhne společná schůze s JURI, na které se budou projednávat Smlouvy na dodávku digitálního obsahu a Smlouvy na online prodej zboží a další prodeje na dálku. V pátek proběhne mezinárodní Summit Setkání Asie-Evropa (ASEM) v Mongolsku. Diskuse na summitu se zaměří na téma „20 let procesu ASEM: partnerství pro budoucnost prostřednictvím konektivity“. Partneři budou diskutovat o aktuálním stavu světové ekonomiky. Summit bude příležitostí k výměně názorů o způsobech, jak řešit stávající a budoucí výzvy, pokud jde o mezinárodní stabilitu, udržitelný rozvoj, terorismus, změnu klimatu a migraci.

Kompletní přehled dění v institucích EU naleznete zde.

týdenní_zpráva_11-_17_07__2016.pdf
kategorie CEBRE a SPČR
zpět