Týdenní přehled v institucích EU 7.3. - 13.3. 2016

V pondělí začíná plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku, kde mj. proběhne rozprava o ekonomice založené na datech.V pondělí se v Bruselu koná summit hlav států a předsedů vlád zemí EU s tureckou vládou. V pondělí rovněž zasedá Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele. Hlavními tématy budou zaměstnanost, agenda dovedností, rovnost pohlaví a sociální dialog. V pondělí pod záštitou nizozemského předsednictví proběhne konference vysokých představitelů s názvem „Překračování hranic - jurisdikce v kyberprostoru“, která se zaměří na vymáhání práva na internetu, se zaměřením na vyšetřování a stíhání trestné činnosti v praxi.V úterý bude druhým dnem probíhat setkání řídící skupiny Boloňského procesu, na které bude bezprostředně navazovat konference zaměřená na otevřené a on-line vzdělávání. Obě tyto akce budou probíhat v rámci nizozemského předsednictví. V úterý kolegium komisařů pravděpodobně zahájí diskusi o revizi směrnice o vysílání pracovníků. V úterý zasedá Rada pro hospodářské a finanční věci. Ministři budou diskutovat o evropském semestru 2016, povinné výměně informací v oblasti daní, Bankovní unii a fiskální udržitelnosti. Ve středu se uskuteční pracovní seminář mezi EU a Brazílii, který bude organizován Evropskou komisí. Cílem semináře je nabídnout brazilským a evropským výzkumným pracovníkům příležitost pro diskusi a přípravu společných aktivit v rámci biopaliv. Ve čtvrtek proběhne poslední den plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku, kde se Europoslanci například zaměří na výroční zprávu z roku 2015, týkající se Bankovní unie. Ve čtvrtek a pátek zasedá Rada pro spravedlnost a vnitřní věci. Na programu jednání bude kromě migrační krize a boje proti terorismu také informace o pokroku v práci na dvou vzájemně souvisejících směrnicích - směrnice o smlouvách o poskytování digitálního obsahu a směrnice o smlouvách o prodeji zboží online a jinými prostředky na dálku.

 

Kompletní přehled dění v institucích EU naleznete zde.

týdenní_zpráva_07-13_03__2016_003.pdf