Týdenní přehled v institucích EU 20.- 26. 6.

V pondělí zasedá Rada pro životní prostředí.
V pondělí zasedá Rada pro životní prostředí. Ministři životního prostředí přijmou prohlášení o ratifikaci Pařížské dohody a povedou politickou rozpravu o revizi systému obchodování s emisemi. Očekává se také, že Rada přijme závěry o akčním plánu EU pro oběhové hospodářství. V úterý ve Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova EP proběhne výměna názorů s Miguelem Ariasem Cañetem, komisařem pro opatření v oblasti klimatu a energetiku, o cílech mimo oblast systému ETS do roku 2030. V úterý ve Výboru pro kulturu a vzdělávání EP proběhne hlasování. Europoslanci budou hlasovat o přeshraniční přenositelnosti služeb poskytování digitálního obsahu online na vnitřním trhu a o využívání kmitočtového pásma 470–790 MHz v Unii. V úterý v rámci Evropské komise proběhne konference o vymáhání práv duševního vlastnictví (IPR). Akce poskytne prostor k diskuzi na téma současného vývoje v oblasti duševního vlastnictví v návaznosti na závěry Strategie jednotného digitálního trhu z května 2015. Ve čtvrtek na plenárním zasedání Evropského parlamentu proběhne společná rozprava na téma Energie, kde bude prezentována zpráva o pokroku v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a zpráva o provádění směrnice o energetické účinnosti. O zprávách se bude následně i hlasovat.

 

Kompletní přehled dění v institucích EU naleznete zde.

týdenní_zpráva_20-_26_06__2016_005.pdf
kategorie CEBRE a SPČR
zpět