Zítra v Bruselu zasedá Rada pro konkurenceschopnost

 
Dne 29. září 2016 se v Bruselu uskuteční formální zasedání Rady pro konkurenceschopnost (COMPET) v sestavě ministrů odpovědných za oblast vnitřního trhu a průmyslu.


Nelegislativní část agendy bude věnována prezentaci Evropské komise a výměně názorů ministrů na celkovou revizi (check-up) konkurenceschopnosti, který se tentokrát soustředí na přístup podniků k finančním prostředkům se zaměřením na rozvíjející se podniky (scale-ups). Komise vystoupí s prezentací ke sdílené ekonomice, po které k tématu proběhne politická rozprava. Ministři se budou zabývat také aktuálním stavem evropského ocelářského průmyslu, k němuž je rovněž avizována prezentace EK. V rámci části různé Komise představí tzv. Normalizační balíček, přičemž na okraj zasedání Rady bude příležitost podepsat tzv. Společnou iniciativu v oblasti normalizace. Poté vystoupí belgická delegace s informací k tématu rozvoje ambiciózní průmyslové politiky v EU. Následně proběhne prezentace Komise k přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku, načež bude předsednictví informovat o stavu implementace patentového balíčku. Nizozemská delegace naváže informací o výsledcích konference k problematice nalezení možného řešení s ohledem na negativní dopad rozhodnutí Evropského patentového úřadu o patentování znaků rostlin na režim odrůdových práv. Komise bude poté informovat o doplňkových ochranných osvědčeních (certifikátech) pro farmaceutické výrobky. V rámci jednání Rady se uskuteční také pracovní oběd, jehož hlavním tématem bude aktuální stav evropského sektoru stavebnictví.

Na podporu silné evropské průmyslové politiky EU zaslalo 16 členských států 26. září 2016 společný dopis  k rukám Jyrki Katainena, komisaře pro pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost, a Elźbietu Bieńkowskou, komisařku pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a MSP.


Podrobnosti k jednotlivým bodům jednání Rady pro konkurenceschopnost najdete zde.

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy a EU

Příloha:
Letter to European Commision - industrial policy in 2017

Kateřina Pavlíková
/
kategorie EU infoservis
zpět