Rada pro konkurenceschopnost - vnitřní trh a průmysl


Rada pro konkurenceschopnost zasedne 26. - 27. 5. 2016. V legislativní části bude přijat obecný přístup k návrhu nařízení o zajištění přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu. Na žádost Polska a Maďarska bude následovat prezentace Komise o aktuálním stavu návrhu směrnice o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb.

Nelegislativní část bude věnována prezentaci Evropské komise a výměně názorů na prověrku konkurenceschopnosti („check-up“). Diskuse ministrů by se měla zaměřit na představení dosavadních aktivit souvisejících s přípravou indikátorů konkurenceschopnosti a produktivitu služeb ve vazbě na jednotný digitální trh. Následovat bude politická debata k návrhu závěrů Rady o zlepšování právní úpravy v zájmu posílení konkurenceschopnosti, které by měly být Radou také přijaty.

Dále se očekává přijetí závěrů Rady o balíčku týkajícím se „technologií pro digitální trh a modernizaci veřejných služeb“. Dalším tématem bude zohledňování konkurenceschopnosti ve všech politikách EU (tzv. mainstreaming“) zaměřené na Strategii pro jednotný digitální trh. Komise v rámci stručné prezentace představí balíček k e-commerce. Slovenská delegace bude informovat o prioritách svého nadcházejícího předsednictví.
Rada pro konkurenceschopnost je vždy středem pozornosti evropského byznysu:
·         BUSINESSEUROPE, Konfederace evropského podnikání, připravila své pravidelné poselství Radě adresované Henku Kampovi, ministru hospodářství Nizozemska, ve kterém se zaměřuje na hlavní faktory posilující konkurenceschopnost a inovace v Evropě. Princip inovativnosti by měl být ústředním bodem všech politik EU.

·         Zaměstnavatelské a podnikatelské svazy střední a východní Evropy sdružené v rámci CEE-Iniciativy zaslaly ministrům průmyslu z dotčených zemí společný dopis, ve kterém apelují na Komisi, aby vytvořila ambiciózní horizontální průmyslovou strategii pro Evropu a důsledně uplatňovala prolínání průmyslové politiky do všech ostatních politik (mainstreaming).

pdfPodrobnější informace k přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah, vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a prověrce konkurenceschopnosti 534.95 KB

pdfPoselství BUSINESSEUROPE Radě pro konkurenceschopnost 3.82 MB (AJ)

pdfDopis CEE-Iniciativy ministrům průmyslu136.28 KB (AJ)

Vladimíra Drbalová
zástupkyně ředitele Sekce mezinárodních vztahů
 
Blízková Marta
/
kategorie Evropská rada
zpět