Svaz průmyslu a dopravy ČR v Evropské unii

 

Svaz průmyslu a dopravy ČR hájí a prosazuje zájmy svých členů v Evropské unii. K tomu využívá zastoupení v odborném aparátu Evropské unie, členství v BusinessEurope, spolupráci s ústředními orgány státní správy a partnerskými subjekty a dohod, zejména s partnery z nových členských zemí, které mají obdobné zájmy.

Svaz průmyslu a dopravy České republiky na evropské úrovni věnuje pozornost zvláště politikám v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí, vnitřního trhu, průmyslu a podnikání, dopravy, energetiky, životního prostředí a změny klimatu, vědy, výzkumu a inovací, vzdělání a odborné přípravy, regionální politiky, financí a daní, měnové politiky, hospodářské soutěže, obchodní politiky, rozvojové politiky a vnějších ekonomických vztahů.

Svaz průmyslu a dopravy České republiky pozorně sleduje aktivity evropských institucí - Evropské rady, Rady Evropské unie, Evropské komise a Evropského parlamentu a vydává vlastní stanoviska ke stěžejním iniciativám.


Svaz průmyslu a dopravy České republiky je jako nejreprezentativnější organizace národních sociálních partnerů a člen BusinessEurope aktivně zapojen v evropském sociálním dialogu.

Svaz průmyslu a dopravy České republiky úzce spolupracuje s CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací při EU a s nejsilnějšími průmyslovými a zaměstnavatelskými svazy střední a východní Evropy v rámci tzv. CEE-Iniciativy.


Činnost Svazu průmyslu a dopravy České republiky v oblasti Evropské unie a mezinárodních organizací koordinuje EU tým, který slouží jako poradní orgán, spolupracuje s expertními týmy a zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR v pracovních orgánech na národní, evropské a mezinárodní úrovni.

Evropská unie

Evropská rada

Rada EU

Evropská komise

Evropský parlament

Evropský hospodářský a sociální výbor

Evropský sociální dialog

BusinessEurope

CEE-Iniciativa

CEBRE 

EU tým SP ČR 

Zástupci SP ČR v EU a mezinárodních organizacích

Stanoviska SP ČR ke stěžejním iniciativám Evropské komise

Mezinárodní vztahy Blízková Marta
/
kategorie EU infoservis
zpět