Reflexe na dění v Evropské unii v souvislosti s Brexitem

Analýzy, souhrny a nástin dalších kroků. Přehled je průběžně aktualizován.

V kontextu závěrů referenda ve Velké Británii připravil Úřad vlády ČR speciální webové stránky přinášející aktuální informace k harmonogramu kroků a politickým a ekonomickým dopadům. Více zde.

Vláda ustavila Pracovní skupinu pro Brexit a reformu EU. Pracovní skupina bude složená ze zástupců všech politických stran a sociálních partnerů. Více zde.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vypracovalo analýzu vybraných právních aspektů týkajících se aplikace článku 50 Smlouvy o EU. Podrobnosti zde

Do doby, než budou jednání o vystoupení Velké Británie ukončena, tedy s vysokou pravděpodobností nejméně dva roky od aktivace čl. 50, zůstává Velká Británie členskou zemí Evropské unie se všemi právy a povinnostmi. Bezprostředně se tak nemění podmínky pro vzájemný obchod a investice, cestování, ani práva a povinnosti českých občanů, kteří ve Velké Británii žijí a pracují.

Se závěry zasedání Evropské rady 28. – 29. 6. 2016 je možno se seznámit zde.

Středisko pro studium evropských politik (Centre for European Policy Studies, bruselský think-tank) se vyjadřuje k tématu Bregretu zde (AJ) (další informace pdfzde438.43 KB (AJ)).

Britská CBI ve své prezentaci z 27. 6. 2016 shrnuje za účelem lepšího pochopení, co v EU neběželo správně a co bude pravděpodobně následovat,  pdfzde361.16 KB (AJ).

Britská CBI ve svém materiálu z 21. 7. 2016 shrnuje klíčové zásady podnikání a obchodu pro vyjednávání mezi Velkou Británií a EU pdfzde (930.89 KB AJ)

Priority slovenského předsednictví v Radě EU v 2. polovině 2016 ve stínu Brexitu zde.

Marta Blízková
Mezinárodní vztahy

Blízková Marta
/
kategorie EU infoservis
zpět