Priority slovenského předsednictví v Radě EU

Pozitivní agenda a udržitelná řešení v kontextu probíhajícího Brexitu.

Předsednictví Rady EU se 1. července po Nizozemsku poprvé v historii ujímá Slovensko. Zájmem Slovenska je nepůsobit pouze jako krizový management EU po referendu ve Velké Británii, ale snažit se současně o pozitivní agendu a udržitelná řešení v oblastech, kde je možná shoda.  

Určujícím rámcem pro priority Slovenska v Radě EU je 18-timěsíční program předsednické Trojky, program pro tři po sobě jdoucí předsednické země (spolu s Nizozemskem a následující Maltou) na období leden 2016 – červen 2017, a strategická agenda Evropské rady a Evropského parlamentu. Běžná agenda však může být překryta důsledky Brexitu.

Hlavní principy, kterými se bude slovenské předsednictví řídit, jsou tři – dosáhnout konkrétních výsledků, překonávat a zastavit fragmentaci lepším propojením členských zemí na vnitřním trhu a zaměřit se na občana s cílem překonat odcizení EU od občanů.

Předsednictví se zaměří na následující čtyři priority:
  • hospodářsky silná Evropa; 
  • moderní evropský trh (se zaměřením zejména na energetickou unii a digitální vnitřní trh);
  • udržitelná migrační a azylová politika
  • a globálně angažovaná Evropa.

Program slovenského předsednictví (pdfSK1.05 MB; pdfAJ1.03 MB)

Oficiální stránky Slovenského předsednictví v Radě EU

Program předsednické Trojky - Nizozemsko, Malta a Slovensko 348.84 KB (leden 2016 – červen 2017) (AJ) + Podrobná informace173.07 KB (ČJ)

Pracovní program EHSV za slovenského předsednictví

BusinessEurope k prioritám slovenského předsednictví

Marta Blízková
Mezinárodní vztahy 

Blízková Marta
/
kategorie Evropská rada
zpět