EK pro transparentnější koordinaci sociálních systémů

Ve svém pracovním programu na rok 2016 avizovala Evropská komise předložení tzv. balíčku mobility pracovních sil, který měl obsahovat dva komplementární návrhy na podporu a posílení spravedlivé mobility v Evropské unii. Komise však svůj závazek nesplnila a v březnu velmi netakticky předložila pouze část balíčku navrhující cílenou revizi směrnice o vysílání pracovníků, která rozdělila členské státy i sociální partnery a přinesla spíše prvky nestability a nejasnosti, než spravedlnosti a transparentnosti. Jeden z návrhů revize totiž přináší také změny v oblasti délky vysílání právě v souladu s připravovanou modernizací systémů sociálního zabezpečení.
 

Dne 13. 12. 2016 přichází tedy Komise s druhým pilířem mobilního balíčku – návrhem KOM(2016) 815 na změnu nařízení 883/2004  o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a provádějícího nařízení  (ES) č. 987/2009 . Předložený návrh by měl usnadnit volný pohyb pracovníků a chránit jejich práva a současně posilovat nástroje, jež mají vnitrostátní orgány k dispozici pro boj proti rizikům zneužívání a podvodům. Nový návrh by měl vytvořit také pevnější vazbu mezi místem, kde se odvádějí příspěvky, a místem, kde jsou nárokovány dávky, což zajišťuje spravedlivé rozdělení finanční zátěže mezi členské státy. Návrh zvyšuje dobu přenositelnosti dávek v nezaměstnanosti z původních 3 na 6 měsíců, jasněji definuje dávky dlouhodobé péče, na základě judikatury Soudního dvora EU objasňuje přístup neaktivních občanů k dávkám (volný pohyb nezakládá automaticky právo na sociální podporu), a v neposlední řadě se dotýká koordinace sociálního zabezpečení pro vysílané pracovníky.

Pokud jde o vysílané pracovníky, Komise hodlá zajistit, aby vnitrostátní orgány měly vhodné nástroje k ověření statusu sociálního zabezpečení těchto pracovníků, a stanoví jasnější postupy pro spolupráci mezi orgány členských států za účelem řešení případných nekalých praktik či zneužívání.


Návrh Komise zahrnuje i problematiku převodu přídavků na děti, která byla tolik citlivou součástí připravované dohody EU s Velkou Británií. Nestanoví žádnou indexaci přídavků na děti. Příslušná pro vyplácení přídavků na děti zůstává země, kde rodič nebo rodiče pracují, a výši přídavků na děti nelze upravit, pobývá-li dítě v jiné zemi.

Zaměstnavatelé nyní navrhované úpravy analyzují. Řadu z nich považují na základě předběžného hodnocení za pozitivní či spíše pozitivní. Řada návrhů však může být problematická a vyžádá si vysvětlení Komise.

pdfPlné znění sdělení Komise KOM(2016)815452.68 KB (AJ) + pdfPříloha 223.82 KB(AJ)

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy
Blízková Marta
/
kategorie Evropská komise
zpět