Sdělení Komise o digitalizace služeb sociálního zabezpečení

Sdělení stanoví opatření k rychlejšímu a jednoduššímu přeshraničnímu přístupu ke službám sociálního zabezpečení skrze plné využití digitálních nástrojů a snížení administrativní zátěže pro občany i podniky a zlepšení konkurenceschopnosti evropského hospodářství.

Transparentnost v odměňování: Na co se mají podniky připravit

COREPER potvrdil dohodnutý kompromisní text mezi Radou a Evropským Parlamentem k návrhu Rady a EP o uplatňování zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci prostřednictvím transparentnosti odměňování a mechanismů prosazování.