Národní konvent o pracovní mobilitě


Dne 1. 4. 2016 se konal další z kulatých stolů Národního konventu o EU tentokrát na téma pracovní mobility. O tom, že volný pohyb osob je jedním ze základních pilířů vnitřního trhu, a že je třeba uhájit Schengenský prostor, nikdo nepochybuje. Evropská komise plánuje vybudovat spravedlivý a opravdový pan-evropský pracovní trh. Vláda České republiky bere podporu pracovní mobility vážně jako základní a Lisabonskou smlouvou zaručené právo jedince vykonávat ekonomickou aktivitu v jiném členském státě. Pro zaměstnavatele je mobilita prioritou a základním předpokladem přístupu k pracovní síle s potřebnou kvalifikací. Odbory volají po spravedlivé a dobrovolné mobilitě. Až potud víceméně konsensus.

Žhavým tématem kulatého stolu se stalo téma vysílání pracovníků za účelem poskytování služeb. Nedávný kontroverzní návrh Evropské komise na revizi směrnice rozbouřil vody na evropské i národní úrovni. Vládní pozice potvrzuje oficiální postoj české delegace po celou dobu, kdy Komise váhala, jak a v jaké podobě návrh předložit, a je v souladu s pozicí byznysu. Česká podnikatelská komunita, součást evropské podnikatelské lobby, se dlouhodobě a otevřeně staví proti revizi směrnice. Směrnice svými návrhy boří těžce dosaženou rovnováhu původní směrnice a na dlouhé měsíce a roky rozdělí Evropu a podnikům přinese právní nejistotu. Směrnice nereflektuje princip subsidiarity a proporcionality, porušuje slib Komise podporovat jen účelnou a konsensuální legislativu a ruší vizi Komise o rychlejší sociální konvergenci.  Hodnocení dopadů Komise stojí na vodě, chybí statistická data a důkladná analýza.

Z předložených změn je však na první pohled jasné, komu zvoní hrana. Budou to zejména malé a střední podniky a poskytovatelé služeb z nových členských států. Z diskuse vyplynulo, že Komise se nechala zmanipulovat demagogickými hesly o sociálním dumpingu a nemá zmapovány skutečné příčiny problému a machinace s vysílanými pracovníky generované často právě agenturami ze západní Evropy specializovanými na vysílání pracovníků. Silným hlasem se v rámci kulatého stolu ozvali zástupci dopravců. Pro drobné provozovatele to znamená buď likvidaci, nebo obcházení rigidních pravidel. Odbory naopak zvedly svůj hlas pro revizi směrnice o vysílání pracovníků a prosazení principu stejné mzdy za stejnou práci na stejném místě. Postup vlády považují za ostudný, nerespektující konzultace se sociálními partnery.

pdfPodkladový dokument 900.74 KB

pdfStanovisko SP ČR578.35 KB

pdfStanovisko MPSV296.17 KB

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy – Evropské záležitosti
Blízková Marta
/
kategorie Evropská komise
zpět