Vstup SP ČR do veřejné konzultace k evropskému pilíři sociálních práv

Zaměstnavatelé pozitivně hodnotí návrat k principu flexikurity

Dne 8. 3. 2016 Evropská komise představila svůj záměr vybudovat evropský pilíř sociálních práv, který by byl komplementární k její snaze dokončit ve dvou etapách hospodářskou a měnovou unii (HMU), a zahájila veřejnou konzultaci.

Cílem iniciativy je provést inventuru evropského acquis tak, aby odpovídala novým trendům a výzvám v sociální oblasti. Evropští zaměstnavatelé si kladou otázku, v čem je přidaná hodnota navrhovaného pilíře sociálních práv. Krize nebyla způsobena nedostatkem sociální dimenze v EU. Sociální dimenze byla vždy neoddělitelnou součástí evropské ekonomické integrace. EU představuje jen 7 % světové populace a 20 % globálního HDP, ale vynakládá nejméně 40 % globálních veřejných výdajů na sociální ochranu. Má vysoce rozvinuté regulace trhu práce, včetně 70 evropských směrnic stanovujících minimální sociální standardy na jednotném trhu.

Zaměstnavatelé pozitivně hodnotí návrat k principu flexikurity, tedy vyváženost flexibility a jistoty zaměstnání. Domnívají se však, že by měla vyváženě zohledňovat její vnější a vnitřní faktory a nespojovat ji jen s konkrétním pracovním místem. Potenciálně slibným nástrojem koordinace a porovnávání úspěšnosti reformního procesu na národních úrovních může být navržený systém referenčních rámců (benchmarků). Obavy byznysu budí prohlášení Komise, že Evropa potřebuje revizi legislativy a další legislativu v tzv. „šedé zóně“. SP ČR nepodporuje tvorbu nové legislativy, společné úsilí EK a členských států by se mělo zaměřit na implementaci a vymahatelnost ve smyslu zásady účelné legislativy.

pdfVstup SP ČR do veřejné konzultace Evropské komise k evropskému pilíři sociálních práv109.38 KB

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy 

Blízková Marta
/
kategorie Evropská komise
zpět