Co přinese podnikům nový balíček ke službám


Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) vítá nově zveřejněný balíček Evropské komise s nadějí, že dlouho diskutovaný evropský průkaz služeb v elektronické podobě (E-Card) přinese skutečně slibované administrativní zjednodušení, zjednodušení notifikačních procesů a umravnění členských států v produkování dalších řádně nezdůvodnitelných požadavků a konečně i test proporcionality u nových regulovaných profesí tak, aby se v Evropě nezvyšoval jejich počet a usnadnil se výkon svobodných povolání.

Koncem října 2015 představila Evropská komise svoji novou strategii pro jednotný trh zboží a služeb EU „Zlepšování jednotného trhu: více příležitosti pro lidi a podniky“ (KOM(2015) 550). Ve sdělení Komise konstatuje, že EU a její vnitřní trh se musí přizpůsobit novému prostředí a novým sociálním a ekonomickým výzvám. Komise ve svém sdělení vyhodnotila pokrok v řadě oblastí a navrhla další akce.  Jednou ze sledovaných oblastí byla i oblast služeb.

Komise dne 10. ledna 2017 přichází s komplexním balíčkem návrhů v souladu jak se zmíněnou strategií, tak se svým pracovním programem. Komise znovu opakuje, že služby se podílejí 70 % na HDP EU a směrnice o službách přijatá v roce 2006 představuje sadu opatření, která ulehčují proces usazování poskytovatelů služeb v jiném členském státě nebo proces poskytování služeb přes hranice. Směrnice přispěla odhadem 0,9 % ke zvýšení HDP EU a podnítila řadu reforem na podporu služeb v členských státech.

Cílem balíčku Komise je naplnit politický závazek nové Komise a jejího předsedy Junckera na rozvinutí plného potenciálu jednotného trhu.

Místopředseda Evropské komise Jyrki Katainen, který je odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost, uvedl: „Překážky bránící obchodu se službami jsou zároveň překážkami pro konkurenceschopnost.“

Komise navrhuje čtyři iniciativy:

Markus J.  Beyrer, generální ředitel BusinessEurope, Konfederace evropského podnikání, ambiciózní balíček okomentoval těmito slovy: „Růstový potenciál služeb se musí uvolnit. Potřebujeme zejména konkurenceschopnější služby pro podniky, protože tyto jsou důležité v evropském strojírenství a průmyslu. Vítáme akce směřující k  těmto cílům. Musíme zajistit, aby evropský elektronický průkaz služeb měl skutečně přidanou hodnotu pro stavebnictví a odvětví služeb pro podniky. Je správné, že tento průkaz je dobrovolný.“

pdfTisková zpráva Evropské komise61.95 KB 
pdfTisková zpráva BusinessEurope212.78 KB (AJ)

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy
Blízková Marta
/
kategorie Evropská komise
zpět