Evropská komise vydala Novou průmyslovou strategii pro Evropu

Evropská komise v souladu s harmonogramem svého pracovního programu publikovala 10. 3. 2020 sdělení COM (2020) 102 " Nová průmyslová strategie pro Evropu". Bohužel takto zásadní dokument vychází v době, kdy je třeba řešit primárně krizovou situaci kolem koronaviru.

Nová Průmyslová strategie EU uvádí obecné cíle se zmínkou řady jiných dokumentů bez kritické reflexe příhodnosti těchto dokumentů nebo pravděpodobnosti jejich realizace. Stejně tak nucená lokalizace dat a mizivé ambice v mezinárodním obchodu není dobrá zpráva pro český průmysl. Úspěch našeho hospodářství je založen na otevřenosti a exportu. Svaz bude sdělení EK konzultovat v expertních týmech a připraví konkrétnější pozici v následujících týdnech.

Evropská komise uvádí, že Evropa byla vždycky domovem průmyslu a po staletí inovátorem a pionýrem průmyslových inovací usnadňujících lidem život či že Evropa potřebuje průmysl, který se stane zelenějším a více digitálním a přitom si zachová konkurenceschopnost v globálním měřítku. Klimatická neutralita a digitalizace jsou tak v dokumentu několikrát zmiňovány jako hlavní směry.

Dále EK zmiňuje, že Evropa musí sdílet svoji sílu a dělat kolektivně to, co jeden nemůže dělat sám. Jednotný trh je hybnou silou konkurenceschopnosti a usnadňuje integraci evropských podniků do hodnotových řetězců. Pro ekonomiku je ale klíčové, aby byly vytvářeny podmínky pro úspěšné inovátory, skutečný jednotný trh a přijímané změny a restriktivní regulace nevedly k přesměrování investic mimo Evropu.

Průmyslová strategie pro Evropu

Dopis Evropského byznysu na komisaře Thierry Bretona 

 

Vladimíra Drbalová

kategorie Evropská komise
zpět