505. plenární zasedání EHSV

Hostem předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker

Ve dnech 18. – 19. 2. 2015 se v Bruselu konalo 505. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV).

Hlavním hostem zasedání byl předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, který vystoupil k dlouhodobým politickým cílům Evropské komise a představil filosofii a směřování nové Komise: Ano řekl jsem, že agenda Nový start pro Evropu je poslední šancí Komise něco udělat, a rozhodně nechci být arogantní. Jde nám skutečně o změnu, a nemusí to být zrovna revoluce, protože ta většinou končí špatně. Jsme si vědomi propasti v tom, jak veřejnost vnímá, co děláme. Je to vina evropských institucí, stejně tak i občanů, protože my všichni se podílíme na budování evropského domu. Při formulaci svého programu komise vyšla z principu, že není třeba všechno řešit na evropské úrovni a že je třeba eliminovat nepodstatné věci. Musíme se soustředit na dobudování vnitřního trhu, protože pokud bychom ho skutečně dobudovali, tak by nám v příštích pěti letech přinesl dalších 200 miliard eur. Mluvím především o digitálním trhu. Evropa zaostává, existují geopolitické bariéry, máme mnoho provozovatelů a mnoho regulace. To samé se týká energetického trhu. Evropa je roztříštěna do regionálních bloků, které nefungují, pokud vůbec existují.“Předseda Junker dále komentoval probíhající revizi strategie Evropa 2020, význam investičního balíčku a sociální dimenzi EU.

Na vystoupení předsedy Junckera za skupinu zaměstnavatelů reagoval její prezident Jacek Krawczyk, který řekl: Zaměstnavatelská skupina EHSV má jasnou vizi, co by se mělo udělat. Očekává však jasné uznání toho, že podnikání je dobré pro společnost, že přináší blahobyt a pracovní místa. Vítáme váš závazek na podporu konkurenceschopnosti. Všichni o  konkurenceschopnosti mluvíme, ale mezi tím ji ztrácíme. Kladete důraz na spravedlivou regulaci. Lepší regulace může ovšem znamenat i deregulaci. Prosím dejte nám prostor, nechte nás dýchat!“

Plenární zasedání projednalo a přijalo následující stanoviska relevantní pro podnikatele a zaměstnavatele:

  • ECO/376 Dokončit hospodářskou a měnovou unii -  politický pilíř
  • INT/761 Řízení rizik v oblasti cel
  • ECO/373 Evropský systém dohledu nad finančním trhem
  • CCMI/130 Zbavení EU azbestu
  • EUR/007 Pokrok při zavádění Strategie Evropa 2020
  • EUR/008 Roční analýza růstu

pdfVýběr projednaných a přijatých stanovisek(308.56 KB)

pdfZpravodaj Zaměstnavatelské skupiny EHSV - únor 2015  (AJ)

pdfEHSV: Souhrn přijatých stanovisek na 505. plenárním zasedání291.3 KB

Ukrajinská delegace zaměstnavatelů a podnikatelů na jednání zaměstnavatelské skupiny EHSV

Plenárnímu zasedání předcházela pravidelná schůze zaměstnavatelské skupiny. Hosty zasedání byli zástupci ukrajinské podnikatelské komunity Oleksij Mirošnyčenko, výkonný místopředseda Ukrajinské konfederace zaměstnavatelů, Genadij Čižikov, předseda Ukrajinské obchodní komory, a Rodion Kolyško, ředitel oddělení pro rozvoj pracovních sil Ukrajinské federace podnikatelů. Hosté informovali o vytvoření Platformy pro občanskou společnost ve smyslu článku 65 Asociační dohody. Platformu v současné době tvoří 25 zástupců organizací občanské společnosti a sociálních partnerů. Ukrajinský byznys se snaží prolomit nerovnováhu platformy a získat větší zastoupení a vliv v této platformě. Dvanáct zástupců této platformy společně s 12 zástupci EHSV vytvoří společný poradní orgán pro vzájemný dialog podobný společným poradním výborům (JCC), jaké se vytvářejí s kandidátskými státy. Ukrajinský byznys přiznává, že situace na Ukrajině není jednoduchá, ale je optimistický. Účast ve společném poradním orgánu občanské společnosti EU-Ukrajina je pro mostem do evropské podnikatelské rodiny.

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy – Mezinárodní organizace a EU
členka EHSV

Blízková Marta
/
kategorie Evropský hospodářský a sociální výbor
zpět