Přílišná transparentnost omezí atraktivnost EU pro investory

Povinné zveřejňování informace o generování zisků a placení daní podle jednotlivých zemí.

Evropská komise zveřejnila 12. 4. 2016 návrh směrnice, měnící směrnici 2013/34/EU, a zavádějící požadavky na zveřejňování informací ze strany nadnárodních společností působících v EU o tom, kde v EU vytvářejí zisky a kde platí daně.Návrh sdělení Komise KOM(2016) 198 navazuje na snahu Komise o zvýšení daňové transparentnosti právnických osob v EU.

Návrh požaduje, aby nadnárodní podniky zveřejňovaly zvláštní zprávu o dani z příjmu, kterou platí, společně s dalšími informacemi týkajícími se daní. Nadnárodní společnosti, ať už je jejich centrála v EU nebo mimo ni, s konsolidovaným čistým obratem celosvětově vykázaným vyšším než 750 milionů EUR budou muset být v souladu s těmito dodatečnými požadavky na transparentnost. Bude to poprvé, kdy nejen evropské podniky, ale i neevropské nadnárodní společnosti podnikající v Evropě budou mí stejnou povinnost podávat zprávy.

Podle generálního ředitele BUSINESSEUROPE Markuse J. Beyrera „Předložený návrh pro zveřejňování finančních informací ze strany podniků operujících v EU přináší jak riziko, že bude podkopána řádná úloha daňových autorit, pokud jde o prosazování daňových pravidel, tak právní nejistotu pro podniky“.

pdfPodrobnější informace516.73 KB

pdfNávrh směrnice (KOM(2016) 198)377.32 KB (AJ)

Další informace

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy – Evropské záležitosti

Blízková Marta
/
kategorie Evropská komise
zpět