Komisař Moscovici představil opatření proti daňovým únikům

Byznys iniciativu podporuje, EU však nesmí být osamělým běžcem.


Evropská komise v souladu se svým pracovním plánem předložila včera tzv. „balíček proti vyhýbání se daňovým povinnostem“, který směřuje k větší daňové transparentnosti v Evropské unii. Miliardy z daňových úniků by se přitom podle Pierra Moscoviciho, komisaře pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla, daly použít na veřejné služby.

Balíček obsahuje tradičně obecné sdělení a pracovní dokument Komise, které vysvětlují politické a hospodářské důsledky jednotlivých opatření. Součástí balíčku je i strategie o agresivním daňovém plánování. Balíček je založen na třech pilířích: 1) zajištění účinného zdanění v EU a s tím spojeném návrhu směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem, 2) zvyšování daňové transparentnosti a revizi směrnice o správní spolupráci, a 3) zajištění rovných podmínek prostřednictvím sdělení o vnější strategii pro účinné zdanění.

Balíček odráží globální politický a ekonomický přístup ke zdanění příjmů právnických osob. Projekt OECD zaměřený proti erozi daňového základu a přesouvání zisku (BEPS), na kterém se země OECD v minulém roce dohodly, je nyní ve fázi implementace. Poradní výbor pro průmysl a obchod při OECD (BIAC) cíl projektu BEPS podpořil ve svém lednovém poselství prezentovaném na výroční konzultaci s generálním tajemníkem a velvyslanci při OECD: „Ve stále globalizovanějším světě je nezbytné mít konzistenci a jasná daňová pravidla pro podniky.“  BIAC současné volá po inkluzivním rámci pro monitorování a implementaci BEPS, efektivním multilaterálním nástroji a po citlivém zacházení s podnikovými daty.

Evropský byznys reagoval na balíček daňové transparentnosti slovy Markuse Beyrera, generálního ředitele BUSINESSEUROPE: Evropský byznys plně podporuje cíl Evropské komise bojovat proti daňovým podvodům a únikům. Je také důležité zajistit, aby mezinárodní zdanění korporací podpořilo otevřené trhy a investice přes hranice. Nicméně, EU se nesmí chovat jako osamělý tahoun implementace dohody BEPS OECD a nesmí podkopat konkurenceschopnost průmyslu EU nebo poškodit atraktivitu EU jako místa pro investování.“

Stanovisko SP ČR a HK ČR k balíčku EK

pdfInformační přehled k balíčku614.29 KB (AJ)
pdfZpráva k balíčku107.79 KB  (AJ)
pdfSdělení "Balíček proti vyhýbání se daňovým povinnostem: další kroky k dosažení efektivního zdaňování a větší daňové transparentnosti v EU" (KOM(2016) 23)237.2 KB pdf(AJ)166.56 KB
pdfSdělení "Vnější strategie pro efektivní zdanění" (KOM(2016) 24)374.32 KB + pdfpříloha205.04 KB 
(AJ)291.61 KB

pdfNávrh směrnice o povinné automatické výměně informací mezi orgány daňové správy (COM(2016) 25)639.81 KB (AJ) - Country by country reporting
pdfNávrh opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem (COM(2016) 26)701.47 KB (AJ)

Studie o strukturách agresivního daňového plánování a ukazatelích (AJ)
pdfPracovní dokument útvarů Komise1.19 MB (AJ)
pdfDoporučení ohledně opatření proti zneužívání daňových úmluv46.46 KB (AJ)
Akční plán pro spravedlivé a účinné zdanění příjmů právnických osob v EU 

Balíček na webu EU

Opatření BEPS OECD + stanoviska BIAC
pdfTisková zpráva BUSINESSEUROPE41.51 KB (AJ)

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy – Evropské záležitosti


 

Blízková Marta
/
kategorie Evropská komise
zpět