Evropská rada, 18. 19. 12. 2014, Brusel

Poselství BUSINESSEUROPE zaměřené na investiční plán pro EU.

Evropská rada, která zasedne v Bruselu ve dnech 18. – 19. 12. 2014, má podle předběžných verzí návrhu závěrů na programu tyto body:

  • Zlepšení investičního rámce v Evropě: půjde o reakci na zveřejněný Investiční plán pro EU. Rada vyzve Evropskou komisi, aby zřídila Evropský fond pro strategické investice (EFSI) a mobilizovala v období 2015 – 2017 nové investice ve strategických oblastech, které budou doplněny dalšími programy EK a tradičními aktivitami Evropské investiční banky (EIB). Evropská komise bude vyzvána předložit legislativní návrhy počátkem ledna 2015 tak, aby nové prostředky mohly být mobilizovány do poloviny roku 2015. EIB je vyzvána zahájit aktivity využívající jejích vlastních zdrojů v lednu 2015 v souladu s projekty identifikovanými zprávou speciální skupiny (TF) pro investiční plán EU.
  • Energetická unie: Evropská rada vyzve Evropskou komisi, aby předložila návrh na vytvoření Energetické unie co nejdříve, nejpozději v březnu 2015.
  • Jednotný digitální trh EU: Evropská rada vyzve Evropskou komisi k předložení návrhu do konce června 2015.
  • Společná obchodní politika: Evropská rada vyzve také ke zvýšení úsilí na podporu mnohostranného obchodního systému a uzavření dvoustranných obchodních dohod s klíčovými partnery.
  • Kapitálový trh EU: Evropská rada vyzve Evropskou komisi k předložení akčního plánu financování ekonomiky jako příspěvku vytvoření kapitálového trhu Unie.
  • Evropská rada vyzve členské státy k pokračování ve fiskální konsolidaci podporující růst a ve strukturálních reformách, což je předpokladem pro úspěšné investice.
  • Ukrajina: další vývoj a rozšíření sankcí na další osoby a organizace

Nový cyklus evropského semestru

V návaznosti na představení Roční analýzy růstu a souvisejících dokumentů ze strany Evropské komise zahájí Evropská rada evropský semestr 2015 a bude se zabývat Strategií Evropa 2020, jejíž revize bude následně hlavním tématem březnové Evropské rady. ČR podporuje kontinuitu a konzistenci hlavních cílů Strategie. Jejich zásadní revizi nepovažuje za vhodnou také proto, že na dosavadní cíle Strategie je navázán současný rámec pro čerpání strukturálních fondů.

BUSINESSEUROPE

Konfederace evropského podnikání BUSINESSEUROPE adresuje nejvyšším představitelům institucí EU své tradiční doporučení, které reaguje především na předložený návrh Investičního plánu pro EU. Podíl investic EU na HDP je nejnižší za posledních dvacet let. Evropský byznys identifikoval hlavní překážky pro dlouhodobé investice a volá po jejich odstranění.

Poselství BUSINESSEUROPE Evropské radě (AJ) [pdf 117 kB]

Investiční plán pro EU

Roční analýza růstu 

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy – Mezinárodní organizace a EU

Blízková Marta
/
kategorie Evropská rada
zpět