Priority maltského předsednictví v Radě EU


Malta-presidency-logo-800x450
 
Předsednictví Rady EU se 1. ledna po Slovensku ujímá Malta, jak populací, tak rozlohou nejmenší stát EU. Pro Maltu jde o první předsednictví od vstupu do EU v roce 2004. Malta se bude snažit, aby EU byla flexibilní v zajišťování různorodých potřeb členských zemí, dát lidem naději a obnovit důvěru v evropský projekt. Nastal čas, aby se tvarovalo pojetí jednotného modelu pro všechny. Malta se zaměří hlavně na nejistoty, strach a nerovnosti pociťované Evropany, kteří se domnívají, že v oblastech migrace, bezpečnosti a ekonomiky jsou efektivnější reakce národních států než společné akce na úrovni EU.

Očekává se, že během jejího předsednictví spustí Velká Británie článek 50 a tím zahájí proces vystupování z EU. V Nizozemsku a ve Francii proběhnou volby a budou sestavovány nové kabinety. Ambicí Malty je vyvažovat zájmy členských zemí a stavět mosty, aby se EU i bez otevření jednání o smlouvách posouvala dopředu.     

Určujícím rámcem pro maltské priority v Radě EU je 18timěsíční program předsednické Trojky, program pro tři po sobě jdoucí předsednické země (spolu s předchozím Nizozemskem a Slovenskem) na období leden 2016 – červen 2017, a strategická agenda Evropské rady a Evropského parlamentu.


Malta hodlá energii EU soustředit na fundamentální záležitosti, na oblasti, které evropský projekt dlouhodobě traumatizují – hospodářská krize, Brexit, migrace, bezpečnost a terorismus - aby se vytvářela Evropa, která bude silná, konkurenceschopnější a sociální. V otázce Brexitu bude trvat na nedělitelnosti všech čtyř svobod a pragmatickém přístupu, aby se dosáhlo férových, jasných a rychlých řešení.

Předsednictví se zaměří na následující priority:
  • migrace;
  • vnitřní trh;
  • sociální inkluze;
  • evropské sousedství;
  • námořní otázky.
pdfPriority maltského předsednictví (AJ)
pdfKompletní program maltského předsednictví (AJ)

Oficiální stránky Maltského předsednictví v Radě EU (AJ)

Program předsednické Trojky - Nizozemsko, Malta a Slovensko 348.84 KB (leden 2016 – červen 2017) (AJ) + Podrobná informace 173.07 KB (ČJ)

pdfPracovní program EHSV za maltského předsednictví761.45 KB (AJ)


Marta Blízková
Mezinárodní vztahy
Blízková Marta
/
kategorie Evropská rada
zpět