533. Plenární zasedání EHSVVe dnech 14. – 15. 3. 2018 se uskutečnilo 533. Plenární zasedání EHSV. Hostem zasedání byl Andrus ANSIP, místopředseda Evropské komise a komisař pro jednotný digitální trh, který se zúčastnil diskuse o jednotném digitálním trhu a umělé inteligenci. Dalším hostem byl Marcos PEÑA, předseda španělské Hospodářské a sociální rady.

533. Plenární zasedání EHSV projednalo a přijalo tato stanoviska relevantní pro podnikatele a zaměstnavatele:

  • INT/840 Balíček opatření v oblasti práv duševního vlastnictví (sdělení)
  • INT/836 Boj proti nezákonnému obsahu on-line – Zvyšování odpovědnosti on-line platforem
  • INT/842 Program Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu (2019–2020), který doplňuje Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace
  • ECO/442 Balíček opatření týkajících se reformy DPH (I)
  • ECO/443 Dokončení bankovní unie (sdělení)
  • ECO/450 Podpora strukturálních reforem v členských státech
  • SOC/558 Hlavní směry politik zaměstnanosti
  • SOC/570 Budoucnost světa práce – získávání odpovídajících znalostí a dovedností
  • REX/495 Nové podněty pro partnerství mezi Afrikou a EU (sdělení)

Stanoviska projednaná a přijatá na 533. Plenárním zasedání EHSV

Info EHSV zaměstnavatelské skupiny
Gbelec Ondřej
/
kategorie Evropský hospodářský a sociální výbor
zpět