Plenární zasedání EHSV s komisařem Šefčovičem o energetice


V pořadí 516. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) se konalo v Bruselu ve dnech 27. – 28. 4. 2016. Hostem zasedání byl pan Maroš Šefčovič, místopředseda Evropské komise odpovědný za energetickou unii, který se účastnil diskuse ke dvěma významným stanoviskům EHSV.

Komisař Šefčovič v úvodu diskuse řekl: „Evropa byla v poslední době v mnoha směrech rozbouřená, ale v oblasti energetiky jsme, myslím, nastolili dobrý kurs a odpoutali jsme se od starých politik zaměřených pouze na výrobu, distribuci a prodej energie. Zahrnujeme i nová hlediska – snížení emisí, ochranu životního prostředí, ochranu spotřebitelů. Ovšem nemůžeme se omezit jen na skleníkové plyny, ale musíme zohlednit dopravu, stavebnictví a zemědělství. A to všechno za využití vědy a výzkumu. A k tomu potřebujeme podporu všech, sociálních partnerů, akademiků, celé občanské společnosti. Je důležité si uvědomit, že energetická unie je pětirozměrná, je tedy třeba zvolit holistický přístup, aby tato změna byla úspěšná. Není to sprint, je to maraton. Letošní rok je důležitý pro celou Komisi, i pro mne. Do konce roku 2016 musíme realizovat 90 % opatření z Akčního plánu pro energetickou unii.“

Diskutována byla stanoviska:
 • TEN/580 Zpráva o stavu energetické unie za rok 2015
 • REX/459 Vnější rozměr evropské energetické politiky
Dále byla projednána a přijata stanoviska:
 • NAT/676 Oběhové hospodářství
 • INT/775 Digitální smluvní právo
 • INT/774 Modernizace autorského práva
 • INT/781 Přenositelnost on-line služeb poskytujících obsahf
 • INT/772 Retailové finanční služby a pojištění
 • INT/777 Kontrola nabývání a držení zbraní
 • INT/780 Právo obchodních společností
 • SOC/531 Spravedlivá mobilita v rámci EU
 • SOC/531 Integrace uprchlíků v EU
pdfVýběr projednaných a přijatých stanovisek479.78 KB

pdfZpravodaj Zaměstnavatelské skupiny EHSV - Duben 20161.29 MB (AJ)

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy – Evropské záležitosti
členka EHSV
Blízková Marta
/
kategorie Evropský hospodářský a sociální výbor
zpět