512. plenární zasedání EHSV

Vyhodnocení lucemburského předsednictví.

Hostem prvního dne 512. plenárního zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) ve dnech 9. – 10. 12. 2015 byl pan Nicolas Schmit, ministr práce, zaměstnanosti a sociální a solidární ekonomiky, který zhodnotil výsledky lucemburského předsednictví Rady EU. Pan Schmit mimo jiné řekl: „Když jsem u Vás byl v červenci, mluvil jsem o problémech, kterým Evropa bude čelit, a v rámci lucemburského předsednictví se všechny tyto problémy a výzvy ještě zvětšily – migrační krize, události v Paříži, Bejrútu, Ankaře. To vše ovlivnilo naši práci v Evropě, to ovlivnilo i práci předsednictví. Musíme si přiznat, že se nám všechno nepodařilo splnit, že zde byla i selhání. Musíme být reální, nesmíme žít v iluzi. Nyní musíme všichni převzít odpovědnost, aby Evropa našla opět svůj elán. Když se jako občané podíváme kolem, nevidíme stabilitu, nevidíme mír, nevidíme bezpečnost. Vidíme Evropu, která není schopná všechny problémy zvládnout.“  Jako ministr pro oblast práce a sociálních věcí pan Schmit ve svém projevu zmínil absenci sociálním dimenze, digitální revoluci a její dopady na zaměstnanost a potřebu využití potenciálu evropské ekonomiky a jejího vnitřního trhu.

Druhý den vystoupil pan Frans Timmermans, první místopředseda Evropské komise, který se ve svém proslovu věnoval pracovnímu programu Evropské komise na rok 2016 a evropskému programu pro migraci. Druhý den došlo také ke slavnostnímu předání ceny pro občanskou společnost.

512. plenární zasedání EHSV projednalo a přijalo následující stanoviska:

 • CCMI/140 Nanotechnologie pro konkurenceschopný chemický průmyl
 •  CCMI/139 Úloha inženýrů při reindustrializaci (vlastní iniciativa)
 •  INT/771 Zpráva o politice hospodářské soutěže 2014
 •  NAT/675 Revize systému pro obchodování s emisemi
 •  TEN/574 Strategie pro jednotný digitální trh
 •  ECO/383 Akční plán pro spravedlivější zdanění právnických osob
 •  REX/452 Akční plán EU proti pašování migrantů (2015-2020)
 •  REX/457 Vytvoření společného seznamu EU bezpečných zemí původu
 •  SOC/524 Zapojení vysokých škol do utváření Evropy
 •  SOC/525 Evropský program pro migraci
 •  SOC/526 Evropský program pro migraci: Druhý balíček prováděcích opatření

pdfVýběr projednaných a přijatých stanovisek381.68 KB

pdfZpravodaj Zaměstnavatelské skupiny EHSV - prosinec 20151.32 MB

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy – Evropské záležitosti
členka EHSV

Blízková Marta
/
kategorie Evropský hospodářský a sociální výbor
zpět