538. Plenární zasedání EHSV

Ve dnech 17. – 18. 10.2018 se v Bruselu uskutečnilo 538. Plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru. V diskusi na téma „Vnější hrozby a výzvy, jimž Evropská unie čelí“ Federica MOGHERINI, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyně Evropské komise, ve svém projevu řuvedla: „Zahraniční politika není jen otázkou vlád. Vlády samy nikdy nejsou dost efektivní bez zapojení občanské společnosti, zástupců zaměstnavatelů, odborových organizací a dalších aktérů, jinak to nebude fungovat. Politika a diplomacie není jen záležitostí silných mužů za jednacím stolem. Je třeba vidět ty lidí za těmito dohodami. Svět je stále složitější a politika shora dolů funguje stále hůře. Je jen spravedlivé mít participativní demokracii.“

Paní Mogherini hovořila i o spolupráci zejména s nejchudšími zeměmi Afriky a o podpoře mládeže v Africe. Současně je ve světě 2 miliardy mladých lidí ve věku od 10 – 24 let a je začít je zapojovat do tvorby politik. Zmínila nové projekty pro 100.000 mladých lidí v Africe zaměřené na digitální dovednosti a pro 750.000 lidí v Africe se zaměřením na odborné vzdělávání a přípravu. Zmínila i projekty na podporu investorů a byznysu v Africe, a zdůraznila, že „to je důležité pro prosperitu Afriky, tvorbu pracovních míst, ale i pro naši stabilitu a bezpečnost v Evropě.“

Diskuse v souvislosti se stanoviskem NAT/750 o posílení mechanismu civilní ochrany Unie, které se zúčastnil pan Christos STYLIANIDES, evropský komisař pro humanitární pomoc a řešení krizí. Komisař představil nový program Komise RESCuE na ochranu občanů proti krizím a katastrofám a zdůraznil, že „RESCue je hmatatelný nástroj solidarity, je třeba vytvořit odpovídající EU rámec pro oblast reakce a záchranných prácí, a to i pokud jde katastrofy způsobené lidmi. V naší strategii civilní ochrany hraje významnou úlohu vzdělávání, nové technologie a digitální nástroje.“

Na 538. Plenárním zasedání byla projednána a prodiskutována tato stanoviska relevantní pro zaměstnavatele a podnikatele:

 • SOC/588 Balíček předpisů týkajících se vzdělávání
 • SOC/597 Evropský sociální fond +
 • INT/841 Balíček opatření týkajících se evropského práva obchodních společností
 • INT/858 Horizont Evropa
 • INT/859 Program pro jednotný trh
 • ECO/470 Program Fiscalis na období 2021–2027
 • ECO/472 Program na podporu reforem
 • ECO/474 Program InvestEU
 • TEN/669 Provádění projektů TEN-T
 • TEN/677 Program Digitální Evropa
 • CCMI/161 Průmyslová politika do roku 2030
 • ECO/456 Akční plán udržitelného financování
 • ECO/462 Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti po roce 2020
 • SOC/593 Posílení ochrany oznamovatelů na úrovni EU

Stanoviska projednaná a přijatá na 538. Plenárním zasedání EHSV

Newsletter Zaměstnavatelské skupiny EHSV

Gbelec Ondřej
/
kategorie Evropský hospodářský a sociální výbor
zpět