518. plenární zasedání EHSV

Živá diskuse k Brexitu: Dejte nám čas a teprve pak nás pošlete k čertu!


Součástí plenárního zasedání byla i diskuse k výsledku referenda ve Velké Británii. Vyjádření členek a členů Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) reprezentujících Velkou Británii se dají shrnout následovně: „Je to smutný čas pro ty, co nechtěli rozchod s EU. Ale Velká Británie nyní potřebuje čas, aby si zjednala pořádek v situaci, kterou si sama zavinila. Není jisté, že bude použit článek 50 Smlouvy o EU, dejte nám čas. Pokud bude článek 50 aktivován, pak to musí být v souladu s článkem 49, který otvírá dveře k návratu. Důvody k odchodu z EU byly komplexní, ale nejvíce pro odchod byly ty nejchudší oblasti s prohlubujícími se sociálními nerovnostmi zůstávající bez jakékoliv motivace do budoucna. Ve Velké Británii i v EU se toho hodně zanedbalo, je čas situaci řešit a je čas znovu navázat kontakt s občanem.“ 

v   

Ve dnech 13. – 14. července 2016 se konalo 518. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru. První den zasedání byli hosty zasedání pan Ivan Korčok, delegovaný ministr pověřený zastupováním Slovenska při výkonu předsednictví v Radě EU, který představil priority slovenského předsednictví. Pan Korčok v úvodu pronesl: Našemu předsednictví předcházely dvě neznámé spojené s nejistotou – migrace a referendum ve Velké Británii. Nyní máme tedy jen jednu neznámou, ale nejistota zůstává. Nyní se nejedná o nejistotu, pokud jde o jednu zemi, ale nejistotu týkající se těch zbývajících dvaceti sedmi. Rozhodli jsme se proto neměnit naše priority. Naopak, nyní je čas využít všechny dostupné prostředky v zájmu ekonomicky silné Evropy. Zaměříme se na investice, na podporu malých a středních podniků a rozvoj kapitálových trhů, dobudování hospodářské a měnové unie. Pokud jde o vnitřní trh – klíčový bude jednotný digitální trh a energetická unie, zejména energetická bezpečnost, ochrana klimatu, oběhové hospodářství a udržitelná migrační politika.“ 

Druhým hostem prvního dne byl pan Sandro Gozi, státní tajemník italského úřadu předsedy vlády pro věci EU, který zahájil diskusi k budoucnosti hospodářské a měnové unie. Druhý den zasedání vystoupila paní Margrethe Vestager, komisařka EU pro hospodářskou soutěž, k evropské politice v oblasti hospodářské soutěže.

Na 518. plenárním zasedání EHSV byla projednána a přijata tato stanoviska:

  • CCMI/146 Ocelářství – Jak uchránit pracovní místa a růst
  • CCMI/144 Status tržního hospodářství Číny
  • CCMI/141 Průmysl 4.0
  • NAT/684 Koalice pro splnění závazků Pařížské dohody
  • NAT/691 Oběhové hospodářství: hnojiva
  • TEN/581 Balíček opatření v oblasti letectví I
  • TEN/584 Digitální pilíř růstu: počítačově zdatní senioři, potenciál 25 % evropského obyvatelstva
  • ECO/406 Akční plán v oblasti DPH
  • SC/043 Evropská občanská iniciativa

pdfVýběr projednaných a přijatých stanovisek614.35 KB

pdfZpravodaj Zaměstnavatelské skupiny - Červenec 20162.47 MB (AJ)

Vladimíra Drbalová
zástupkyně ředitele Sekce mezinárodních vztahů
členka EHSV
Blízková Marta
/
kategorie Evropský hospodářský a sociální výbor
zpět