Rámcová dohoda Evropských sociálních partnerů o digitalizaci

V rámci svého víceletého pracovního programu na roky 2019 – 2021 přijali Evropští sociální partneři (BusinessEurope, CEEP, ETUC a SMEUnited) v červnu 2020 Rámcovou dohodu o digitalizaci. Jedná se o autonomní dohodu a její implementace je v rukách národních sociálních partnerů.

Digitální transformace hospodářství je komplexní téma s velkými dopady na pracovní trhy, svět práce a obecně celou společnost. Členskými státy EU je řešena různými způsoby vlivem různých sociálních a hospodářských situací, pracovních trhů a systémů průmyslových vztahů, jakož i stávajících iniciativ, postupů a kolektivních smluv.

Digitální transformace přináší zaměstnavatelům, zaměstnancům a osobám hledajícím práci jasné výhody z hlediska nových pracovních příležitostí, vyšší produktivity, zlepšených pracovních podmínek, nových způsobů organizace práce a vyšší kvality služeb a výrobků. Obecně může při použití správných strategií vést k růstu zaměstnanosti a zachování pracovních míst.

Tento přechod sebou přináší také výzvy a rizika pro zaměstnance a podniky, jelikož některé pracovní úkoly zmizí a mnoho dalších se změní. To vyžaduje předvídat změnu, zajistit dovednosti, které zaměstnanci a podniky potřebují k tomu, aby v digitálním věku přežili. Další výzvy zahrnují organizaci práce a pracovní podmínky, rovnováhu mezi prací a životem, a dostupnost technologií, včetně infrastruktury, v celém hospodářství a ve všech regionech. Dále jsou specifické přístupy potřebné pro malé a střední podniky, aby digitalizaci uchopily způsobem upraveným na míru jejich specifickým okolnostem.

Cílem této rámcové smlouvy je:

  • zvýšit povědomí a zlepšit pochopení zaměstnavatelů, zaměstnanců a jejich zástupců z hlediska příležitostí a výzev ve světě práce, které jsou důsledkem digitální transformace;
  • poskytnout akční rámec pro zajištění podpory, vedení a pomoci zaměstnavatelům, zaměstnancům a jejich zástupcům při vymýšlení opatření a akcí za účelem uchopení těchto příležitostí a řešení výzev při současném zohlednění stávajících iniciativ, postupů a kolektivních smluv;
  • podporovat partnerský přístup mezi zaměstnavateli, zaměstnanci a jejich zástupci;
  • podporovat rozvoj na člověka orientovaného přístupu k integraci digitální technologie ve světě práce, k zajištění podpory/pomocí zaměstnancům a ke zvýšení produktivity.

Prostřednictvím:

  • vymezení společného dynamického cyklického procesu, který zohledňuje různé role a odpovědnosti různých aktérů, a který může být upraven na míru různým národním, sektorovým a/nebo podnikovým situacím, systémům průmyslových vztahů, pracovním místům a různým digitálním technologiím/nástrojům;
  • zdůraznění konkrétních přístupů, akcí a opatření, které mohou zaměstnavatelé, zaměstnanci a jejich zástupci využívat podle jejich konkrétních potřeb a okolností pro řešení takových témat, jako jsou dovednosti, organizace práce a pracovní podmínky.

Rámcová dohoda evropských sociálních partnerů o digitalizaci ke stažení zde

Gbelec Ondřej
/
kategorie Evropský sociální dialog
zpět