Program evropských sociálních partnerů

Partnerství pro inklusivní růst a zaměstnanost.
Evropští sociální partneři – BUSINESSEUROPE, CEEP, UEAPME a ETUC - představili v polovině července společný pracovní program na léta 2015 – 2017, kterým reagují na novou realitu v Evropě a probíhající změny ve světě práce.

Nový pracovní program potvrzuje zásadní úlohu sociálních partnerů v procesu provádění strukturálních reforem v kontextu evropského semestru a nové ekonomické správy Evropy. Program navazuje na tři doporučení Roční analýzy růstu (AGS) a hlavní směry politik zaměstnanosti (EG), a zaměřuje se na investice do průmyslové základny, aktivní stárnutí a mezigenerační přístup, modernizaci vzdělávacích systémů, mobilitu a migraci, aktivní politiky zaměstnanosti a slaďování pracovního, rodinného a osobního života.

Pracovní program evropských sociálních partnerů 2015 – 2017: „Partnerství pro inkluzivní růst a zaměstnanost“ (AJ)

Podrobnější informace „Nový start evropského sociálního dialogu: partnerství pro reformy“

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy – Evropské záležitosti
Blízková Marta
/
kategorie Evropský sociální dialog
zpět