SP ČR představil priority byznysu na budoucí vládu

aDSC 1072

Svaz průmyslu a dopravy ČR nadefinoval 14 klíčových oblastí pro rozvoj české ekonomiky. Do voleb chce s těmito prioritami seznámit všechny politické strany, které v průzkumech dosáhly minimálně 4 % volebních preferencí. Priority definují požadavky českého byznysu na budoucí vládu, od které Svaz chce například nový stavební zákon, přijetí eura či podporu spolupráce vědy a podniků. Na definování priorit spolupracovalo přes 400 odborníků z firem pracujících v expertních týmech Svazu, odráží také zkušenosti Svazu z tripartity a dlouhodobého připomínkování české legislativy.

„Je důležité si uvědomit, že za růstem ekonomiky a zvýšení konkurenceschopnosti stojí podnikatelé, ale významně ho ovlivňuje i kvalita podnikatelského prostředí, které svou legislativou utváří vláda,upozorňuje prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák. Reprezentanti největšího zaměstnavatelského svazu proto letos stejně jako před čtyřmi lety osloví politické strany a seznámí je s ekonomickými prioritami.

Mezi ty klíčové Svaz řadí nový stavební zákon, podporu exportu a přijetí eura, digitalizaci či snížení byrokracie. Mezi priority patří také podpora výzkumu vývoje a inovací, Průmysl 4.0, trh práce a vzdělávání. Dále Svaz řeší daně, energetiku, životní prostředí či zdravotnictví a přehlednost a předvídatelnost legislativy. „Firmám se velmi těžce podniká, pokud jim někdo neustále mění pravidla hry. Preferoval bych přístup – jestli chceš jeden nový zákon, zruš stávající dva,“ upozorňuje na administrativní zátěž pro podnikatele Hanák.

Úprava povolovacích předpisů byla před čtyřmi lety stejně jako dnes jedním z hlavních faktorů ekonomického růstu. V České republice však nefunguje dálniční síť s kvalitním propojením na sousední země, jen těžce se staví nové továrny a limitován je i rozvoj chytrých sítí. To vše kvůli legislativě, která tuto výstavbu blokuje. „Co se stavebního zákona týká, vracíme se na začátek. Je potřeba připravit nový zákon a zajistit princip jednoho úřadu, jednoho řízení a jednoho rozhodnutí. V této oblasti se vláda za čtyři roky téměř neposunula,“ upozorňuje Hanák na fakt, že stávající legislativa je nedostatečná.


Diverzifikace exportu a podpora exportérů zůstává prioritou a Svaz věří, že se nová vláda aktivně zapojí do jeho podpory. Svaz pravidelně spolu s podnikateli doprovází do zahraničí prezidenta ČR, premiéra a ministry. V loňském roce uspořádal celkem 13 podnikatelských misí. Letos umožnil českým firmám vyjet v doprovodu politické reprezentace do Kanady, Chorvatska a na Kubu, do dalších tří zemí plánuje Svaz mise do začátku léta.

„Od příští vlády očekáváme, že bude bojovat i za další liberalizaci vnitřního trhu EU, na kterém jsou naši exportéři existenčně závislí. Potřebujeme, aby vláda jasně vystupovala proti protekcionářským tendencím jakýchkoliv členských států, i kdyby mělo jít o ty nejvýznamnější,“ doplňuje viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar.

 Vstup do ERM a euro vnímá Svaz jako politické rozhodnutí, přičemž přijetí eura podporuje. Nebojím se, že čeští exportéři budou tratit kvůli přijetí eura. Dlouhodobá konkurenceschopnost českých firem není o koruně a euru,“ upozorňuje Hanák.


Digitalizace přináší jasné výhody pro podniky i občany. „Chceme vládu, která bude chápat význam digitálních technologií pro rozvoj našeho hospodářství a využije je k tomu, aby si občané i podniky mohli vyřídit vše potřebné jednoduše, nejlépe z pohodlí vlastního domova či kanceláře,“ představuje Milena Jabůrková, členka představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR, další z priorit. Zároveň upozorňuje na náročná pravidla ochrany osobních údajů, která začnou platit od května 2018 a vyžádají si značné finanční, lidské i technické zdroje. „Svaz i vláda musí firmám s přípravou na evropské nařízení pomoci,“ doplňuje Jabůrková.

Mezi své priority Svaz zařadil i vzdělávání. České hospodářství stojí a padá s dostatkem kvalifikované a vzdělané pracovní síly. „Budeme se i nadále zasazovat o to, aby naše školství vzdělávalo žáky v kvalitních přírodovědných a technických oborech a připravovalo je na změny přicházející s postupující digitalizací našeho průmyslu i celé společnosti,“  říká Jabůrková.

„Důležité je, abychom dokázali reagovat na změny na trhu práce. Ubývá těch nejméně kvalifikovaných dělnických prací, mění se struktura pozic, častěji se zavádí automatizovaný provoz. Firmy také potřebují, aby vláda zajistila podmínky pro zaměstnávání cizinců či nastavila jasná, nepolitická kritéria pro stanovení minimální mzdy,“ upozorňuje první viceprezident Jan Rafaj na byznysové priority z oblasti trhu práce.


Způsob definování priorit SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

Na definování priorit se podílelo 15 expertních týmů Svazu průmyslu a dopravy ČR, ve kterých celkem působí přes 400 odborníků z tuzemských firem. Dále priority zohledňují vývoj a stav legislativy v ČR, kterou Svaz jakožto povinné připomínkové místo monitoruje. Průměrně ročně okomentuje cca 140 legislativních návrhů. V neposlední řadě priority promítají také zkušenosti z jednání tripartity, kde Svaz průmyslu a dopravy ČR reprezentuje podniky v sociálním dialogu s vládou a odbory. Na finální podobě Priorit Svazu spolupracoval prezident Svazu Jaroslav Hanák s viceprezidenty a 14. března 2017 ji schválilo představenstvo Svazu průmyslu a dopravy ČR.


Ke stažení:
Tisková zpráva - SP ČR představil své priority

Kateřina Pavlíková
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět