BIAC poukazuje na přínos OECD pro G20

Skupina G20 si klade za cíl zajistit v následujících 10 letech v průměru 2 % růst svých ekonomik.

BIAC považuje OECD za instituci, která může vládám poskytnout doporučení, co se týče přínosů otevřených trhů a strukturálních reforem. Vlády G20 se musí spojit a učinit společné kroky na podporu investic a hospodářského růstu vedeného soukromým sektorem.

Ukázkovým příkladem je mandát OECD k vytvoření udržitelného rámce pro mezinárodní zdanění, jehož podoba bude pro globální ekonomiku rozhodující. Rámec musí podporovat přeshraniční obchod a investice, nikoli jim bránit. BIAC dává najevo svou připravenost předložit za byznys strukturovaná vstupní data, aby tento tak důležitý projekt byl úspěšný.

V souvislosti s přípravou na summit Skupiny G20, který se bude konat ve dnech 16. – 17. 11. 2014 v australském Brisbane, dokončili zástupci Skupiny B20 (podnikatelské komunity ze zemí G20) na svém zasedání v Sydney ve dnech 16. – 18. 7. 2014 20 doporučení pro politiky G20 na podporu globálního hospodářského růstu a tvorby pracovních míst. BIAC ukazuje svou připravenost doporučení podpořit.

Skupina B20 (Business 20) je fórem, jehož prostřednictvím dává od roku 2010 soukromý sektor doporučení Skupině G20 před jejími výročními zasedáními. B20 sdružuje představitele byznysu ze zemí G20, včetně EU, a zasazuje se o to, aby se v závěrech G20 odrážela také úloha soukromého sektoru coby hlavního motoru silného, udržitelného a vyváženého růstu.

Tisková zpráva BIAC (AJ) [pdf 237 kB]

Doporučení Skupiny B20 (AJ) [pdf 277 kB]

Více informací na http://www.b20australia.info/

Marta Blízková
Mezinárodní vztahy - Mezinárodní organizace a EU

Blízková Marta
/
kategorie BIAC
zpět