BIAC bilancuje a definuje priority na další dva roky

Hlas podnikatelů zemí OECD na podporu inklusivního růstu založeného na strukturálních reformách.

Bernhard Welschke, generální ředitel Poradního výboru pro průmysl a obchod při OECD (BIAC), oslovil členské svazy svým dopisem z 18. prosince 2014, ve kterém vyslovil uspokojení z výsledku společných iniciativ v roce 2014. V rámci poslední konzultace s velvyslanci při OECD položil BIAC důraz zejména na politiky podporující růst a zaměstnanost, strukturální reformy a volné a konkurenční trhy.

Součástí dopisu je dokument shrnující nejdůležitější priority, vyhlídky pro byznys v zemích OECD v roce 2015 a letech následujících.

BIAC podporuje agendu OECD v oblasti investic a obchodu, snaží se o posilování toku přímých zahraničních investic a odstraňování jejich omezování a od OECD čekává vůdčí roli v posilování úlohy Strategického rámce pro investice (PFI), a to zejména v době, kdy nástroje jako dvoustranné investiční dohody (BITs) a nástroj pro řešení sporů mezi státem a investorem (ISDS) jsou pod tlakem.

V širším kontextu obchodu a investic sleduje BIAC i Akční plán týkající se eroze daňového základu a přesunů zisků (BEPS). Ačkoli BIAC obecně podporuje pilotní projekt OECD v oblasti BEPS, domnívá se, že by tento plán neměl být chápán jen jako aktivita směřující k likvidaci daňových rájů a odstranění daňových úniků, ale spíše jako příležitost ke zlepšení architektury mezinárodního zdaňování v éře globalizace. BIAC podporuje i společné akce G20 a OECD směřující k posilování finančních trhů po globální finanční krizi v letech 2008 - 2009.

OECD bude směrovat aktivity také na podporu malých a středně velkých podniků a podnikání. Podporou těchto aktivit chce BIAC odbourat mýtus, že je hlasem jen nadnárodních podniků. V rámci OECD probíhá také revize Principů pro správu a řízení společností („corporate governance“), která by měla umožnit podnikům větší flexibilitu v jejich uplatňování.

BIAC podporuje také proaktivní přístup k implementaci Směrnice OECD pro nadnárodní společnosti, která je dobrovolným souborem doporučení pro odpovědný byznys. Nicméně je stále třeba velmi pozorně hlídat, aby se tato vodítka nestala preskripčními a nešla nad rámec Směrnice. Pozornost OECD a BIAC bude v následujícím roce věnována i rozvojové agendě po roce 2015 a prohlubování spolupráce s Čínou. V roce 2015 oslaví OECD a Čína dvacet let spolupráce.

OECD a BIAC čekají v nejbližších dvou letech i čtyři klíčové akce: Konference OSN o klimatických změnách v Paříži v prosinci 2015, ministerská konference k inovacím, vědě a technologiím v Soulu a v roce 2016 ministerská konference k zaměstnanosti spojená s revizí Strategie OECD pro pracovní příležitosti („Jobs Strategy“) a ministerská konference k digitální ekonomice v Mexiku.

Dopis generálního ředitele BIAC (AJ) [pdf 332 kB]

Priority BIAC 2015 - 2016 (AJ) [pdf 108 kB]

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy - Mezinárodní organizace a EU

Blízková Marta
/
kategorie BIAC
zpět